Laaja-alainen erityisopettaja - Kajana stad

Kajaanin kaupungin perusopetus ilmoittaa haettavaksi laaja-alaisen erityisopettajan tehtävän ajalle 7.8.2019 - 20.12.2019. Tehtävän sijoituspaikkana ovat Kuluntalahden ja Jormuan koulut.

Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, nykyaikaisten opetusvälineiden ja -menetelmien hallintaa sekä kehittävää työotetta.

Kelpoisuusehdot ovat opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten asetuksen nro 986/1998 mukaiset kelpoisuusehdot.

Palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen OVTES:n mukaisesti. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Työnantajan pyytäessä on esitettävä todistus huumausainetestistä. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Hae tehtävää sähköisesti osoitteessa kuntarekry.fi 19.6.2019 klo 15 mennessä. Postitse lähetettävä hakemus lähetetään osoitteella: Kajaanin kaupunki, kirjaamo, PL 133, 87100 Kajaani

Lisätietoja

https://www.kuntarekry.fi/fi/kajaanin-kaupunki-0
https://www.kajaani.fi

Rehtori Jukka-Pekka Similä, p. 044 7100 639 ja rehtori Jaakko Vehkaperä, p. 044 7147 621, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@edukajaani.fi

Kajaanin kaupunki, Sivistystoimiala, Perusopetus
Osoite: Kulunkierto 2 ja Saviniementie 38, 87950 Kuluntalahti

Kajaani on 38 000 asukkaan Kainuun maakuntakeskus. Kajaanissa arki on sujuvaa ja elinkeinoelämä monipuolista. Osaamista löytyy arjen palveluista kansainväliseen huipputasoon. Kajaanin kaupungin 2 000 hengen henkilöstö on osaavaa ja muutosvalmista.
Kajaanin perusopetus tekee hyvää työtä ja näyttää monessa asiassa suuntaa valtakunnallisesti. Pedagogisen kehitystoiminnan innovaatiot jatkavat laadukasta kehitystyötä, jota esimerkiksi erityisopetuksen saralla on Kajaanissa tehty jo pitkään. Kajaanissa koulutuspalvelut ovat helposti saavutettavissa opiskelijan asuinpaikasta riippumatta.

Tutustu työnantajaan