Skip to main content
test
Laaja-alainen erityisopettaja - Hartolan kunta

Haemme aktiiviseen työyhteisöömme laaja-alaista erityisopettajaa (luokat 6-9) 1.8.2022 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.

Erityisopettajan virkaan valittavalta odotetaan näkemystä, intoa ja kykyä kehittää ja koordinoida erityisopetusta yhtenäiskoulussa.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaisesti. Tehtävissä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun on viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi lain edellyttämä hyväksyttävä rikosrekisteriote.

Hakemus, johon tulee liittää CV, tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen kunta@hartola.fi tai postitse Hartolan Yhtenäiskoulu, Kuninkaantie 14, 19600 HARTOLA 2.6.2022 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset ja todistukset työkokemuksesta esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Edellisellä hakukierroksella tulleet hakemukset otetaan huomioon.

Lisätietoja

https://peda.net/hartola/yhtenaiskoulu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa rehtori Tiina Kotila-Paaso p. 044 7432369, tiina.kotila-paaso@hartola.fi tai apulaisjohtaja Tiina Itävuori, tiina.itavuori@hartola.fi, p. 044 7432251.

Lisätietoja

Hartolan kunta, Hartolan Yhtenäiskoulu

Hartola (Gustav Adolfs) on vireä ja kasvava maaseutukunta Itäisessä Päijät-Hämeessä nelostien varrella. Lähimmät kaupungit ovat Heinola, Lahti, Jyväskylä ja Mikkeli. Asukkaita on 2 657, mutta kesäasukkaiden myötä kunnan väkimäärä kasvaa reippaasti. Kunta on julistautunut kuningaskunnaksi 1987 ja ottanut käyttöön statuksensa Kustaa Adolfin muistoksi. Hartolan kunnassa on yksi peruskoulu, Hartolan yhtenäiskoulu, joka on vireä ja kehittämismyönteinen lähikoulu. Esioppilaat opiskelevat päiväkoti Vantussa. Oppilaita on 155 luokilla 0-9 ja koululla henkilöstöä n. 25. Koulun viimeisin uudisosa on valmistunut kesäällä 2021. Nyt käytössä on uudet ja uudistetut opiskelu- ja työtilat, jotka ovat sisäilmaltaan puhtaat, turvalliset, laadukkaat ja viihtyisät. Uusi teknologia ja monipuoliset oppimisympäristöt innostavat oppimiseen ja laadukkaaseen opetukseen.


Osoite: Kuninkaantie 14, 19600 Hartola

Rekommenderade jobb