Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii erityispedagogisena asiantuntijana vastuualueensa varhaiskasvatusyksikön johtajien työparina. Lveo ohjaa ja konsultoi henkilöstöä lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa.

Laaja-alaisen erityisopettajan työ painottuu lapsiryhmissä työskentelyyn erityispedagogisia menetelmiä hyödyntäen. Inklusiivinen kasvatusote useamman varhaiskasvatusyksikön tavallisissa ryhmissä vahvistuu lveon työn kautta esim. samanaikaisopetusta ja mallittamista hyödyntäen.
Laaja-alainen erityisopettaja osallistuu myös tarvittaessa lasten vasu- ja leops-keskusteluihin yhdessä vanhempien ja varhaiskasvatuksenopettajan kanssa. Lveon vastuulla on saatteen laatiminen Kuntoutuspalveluihin.
Hän huolehtii omalta osaltaan eVaka-kirjausten tekemisistä.
Lveo osallistuu esiopetuksessa osa-aikaiseen erityisopetuksen sekä monialaiseen yhteistyöhön vastuualueensa eri työtahojen kanssa. Osallistuu lasta koskevien pedagogisten asiakirjojen laadintaan.
Hän osallistuu vastuualueensa kasvun, kehityksen ja oppimisen rakenteiden suunnitteluun ja valmisteluun.

Työpaikan nimi: Leppävaaran varhaiskasvatus

Työaika: 38 h 15 min /vko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Haku täytetään heti soveltuvan hakijan löydyttyä.

Kelpoisuusvaatimukset: Varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuus.

Arvostamme: Espoon varhaiskasvatuksen sekä eVaka-järjestelmän tuntemista

Suomenkielinen varhaiskasvatus

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme toimia arvostettuna ja luotettavana varhaiskasvatuksen asiantuntijana, jonka toiminta perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin, positiivinen ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä. Tervetuloa osaavaan joukkoon.

Tutustu työnantajaan

Maria Saresvuo maria.saresvuo@espoo.fi 0503252312

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen varhaiskasvatus, Leppävaaran varhaiskasvatus
Osoite: PL 3125, 02070 Espoon kaupunki

Espoo on lähes 300 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Espoon kaupunki - Rökfri arbetsplats Espoon kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare

Suggested jobs