Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja, sijaisuus, Tillinmäen päiväkoti - Esbo stad

Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja, sijaisuus, Tillinmäen päiväkoti

Tehtävän kuvaus: Laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävät Espoonlahden palvelualueella Tillinmäen -Saunalahden pienalueella. Tällä hetkellä työhön kuuluvat Tillinmäen ja Paapuurin päiväkodit sekä Saunalahden koulun esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus.Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) vastaa pienalueensa tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen erityispedagogiikan suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Laaja-alainen veo työskentelee useammassa varhaiskasvatusyksikössä. Tehtävässä painottuu inklusiivinen varhaiskasvatus tavallisissa lapsiryhmissä (mallittaminen, samanaikaisopetus, osa-aikainen erityisopetus ja pienryhmät yhdessä henkilökunnan kanssa). Laaja-alainen veo toimii erityispedagogisena asiantuntijana vastuualueensa kasvatustiimien ja päiväkodin johtajien tukena lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa. Laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ei lasketa lasten ja henkilöstön väliseen suhdelukuun. Laaja-alainen veo tekee moniammatillista yhteistyötä tukea tarvitsevien lasten asioissa. Lisäksi laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja konsultoi yksityisen hoidon tuen toimipaikkoja lasten tukemiseen liittyvissä asioissa.Tarjoamme työntekijöillemme monia etuja, jotka tekevät Espoosta ainutlaatuisen paikan elää, työskennellä ja kehittyä. Espoon kaupungin työntekijänä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta – ja jokaisella työpäivälläsi on merkitys.Tervetuloa joukkoon!
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuusVarhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Lisäksi suoritettuna erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.taiKasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme positiivista asennetta, joustavuutta ja yhteistyötaitoja.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Nina Särkilahti 050 413 4640 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Tillinmäen päiväkoti
Osoite: Tillintie 23, 02330 Espoo

Tutustu työnantajaan