Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Siriuksen päiväkoti, sijaisuus - Esbo stad

Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Siriuksen päiväkoti, sijaisuus

Tehtävän kuvaus: Laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävät Matinkylä-Olarin palvelualueella. Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja (lveo) vastaa pienalueensa tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen erityispedagogiikan suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Tehtävässä painottuu inklusiivinen varhaiskasvatus tavallisissa lapsiryhmissä. Laaja-alainen veo toimii erityispedagogisena asiantuntijana vastuualueensa kasvatustiimien ja päiväkodin johtajien tukena lasten kehityksen, kasvun ja oppimisen tukeen liittyvissä asioissa. Laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ei lasketa lasten ja henkilökunnan suhdelukuun. Lveo tekee moniammatillista yhteistyötä tukea tarvitsevien lasten asioissa.Tulevan kauden lveon työkokonaisuuteen kuuluu mm. Kala-Maijan ja Siriuksen ryhmät. Espoon kaupunki tarjoaa monia etuja ja laadukasta koulutusta työntekijöilleen!Tervetuloa monikulttuuriseen ja suvaitsevaiseen joukkoomme!
Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuusVarhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Lisäksi suoritettuna erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.taiKasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään innostuneisuutta ja hyvät vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot.

Varhaiskasvatusyksikön johtaja Riitta Enckell 046 877 1120

Siriuksen päiväkoti
Osoite: Maapallonkuja 2B, 02210 Espoo

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus haluaa olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle hänen kehitystään vastaavaa toimintaa yhdessä kavereiden kanssa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan