Skip to main content
test
Lääkäreitä, Lasten, nuorten ja perheiden palvelut - Jyväskylän kaupunki

Haemme nyt lasten, nuorten ja perheiden palveluihin viittä

TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIÄ

vakituisiin virkoihin. Terveyskeskuslääkärien virat sijoittuvat neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon sekä Nuorisovastaanotolle.

NEUVOLALÄÄKÄRIN tehtäviin sisältyy työskentely äitiys- ja lastenneuvolassa sekä ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolassa. Lääkärityö on järjestetty yhteistyössä avosairaanhoidon vastaanottotoiminnan kanssa. Neuvolapalvelua on kehitetty voimakkaasti viime vuosien aikana. Mm. asiakasryhmittely auttaa kohdentamaan palvelua ja suuntaamaan myös lääkärin työtä entistä tarkoituksenmukaisemmin. Neuvolatoiminta on kuitenkin edelleen sairauksia ehkäisevää ja koko perheen hyvinvointia sekä terveyttä edistävää toimintaa. Tämä toteutuu terveystarkastuksissa ja tarvittaessa yksilöllisen tarpeen mukaisissa lisäkäynneissä. Muilta kollegoilta saa tukea tarvittaessa, myös työnohjaukseen on mahdollisuus.

KOULUKÄÄRIN TYÖ keskittyy ikäkausikohtaisiin ja yksilöllisen tarpeen mukaisiin terveystarkastuksiin sekä monialaiseen yhteistyöhön. Työssä korostuu sairauksien ennaltaehkäisy ja opiskelukyvyn edistäminen. Pääset lisäksi jakamaan osaamistasi monilla mielenkiintoisilla yhteistyöfoorumeilla. Kouluterveydenhuollon lääkärityö toteutetaan yhteistyössä avosairaanhoidon kanssa. Muilta kollegoilta saa tukea tarvittaessa ja useilla heistä on nuorisolääketieteen erityispätevyys. Kouluttautumista tuetaan ja työnohjaus on järjestetty.

OPISKELUTERVEYDENHUOLLON LÄÄKÄRIN työ on tiivistä tiimityötä terveydenhuollon ammattilaisten, toisen asteen oppilaitosten ja oppilashuollon kanssa. Tehtävämme on opiskelijoiden terveyden, hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn edistäminen. Lisäksi tarjoamme nuorille seksuaali-, mielenterveys- ja päihdepalveluja sekä teemme keväisin myös asevelvollisten kutsuntatarkastuksia. Lääkäri voi työssään käyttää ja kehittää yleislääketieteellistä osaamistaan kohdennetulle asiakasryhmälle. Kokeneen vastuulääkärin tuki ja konsultaatio on käytettävissä ja myös työnohjaus on järjestetty.
Opiskeluterveydenhuollossa on haettavissa kaksi virkaa, joista toinen täysiaikainen ja toinen 50% työajalla.

NUORISOVASTAANOTON LÄÄKÄRIN tehtävään kuuluu itsenäinen vastaanottotyö yhteistyössä monialaisen tiimin kanssa sekä työskentely erilaisissa verkostoissa. Tarjoamme haasteellisen ja kiinnostavan tehtävän, jossa on mahdollisuus kehittää työtään ja osaamistaan.

Kaikkien virkojen kelpoisuusehtona on laillistettu lääkärin pätevyys. Lisäksi edellytämme riittävää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Nuorisovastaanoton lääkärin virassa eduksi luetaan lisäksi kokemus nuorten kanssa työskentelystä ja aiempi työkokemus mielenterveys- ja päihdetyöstä sekä kiinnostus nuorten mielenterveys- ja päihdetyön palvelujen kehittämiseen.

Opiskeluterveydenhuollon 50% virka pois lukien työaika lopuissa tehtävissä on 38 t 15 min/viikko (klo 8-16 välisenä aikana). On myös mahdollista sopia lyhyemmästä työajasta tai määräaikaisuudesta hakijan toiveiden mukaan.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät soveltaen Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen lääkärisopimukseen (LS).

Tehtävät alkavat 7.11.2022 tai ovat neuvoteltavissa hakijan tilanteen mukaisesti

Haastattelut pidetään heti hakuajan päätyttyä viikolla 40. Virat siirtyvät uudelle Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Virkaan valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi. Tehtävässä vaaditaan tartuntatautilain 48a §:n edellyttämää rokotussuojaa, joka tulee osoittaa hyväksytysti.

Hakemuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisen Kuntarekry-järjestelmän kautta, mutta halutessasi voit jättää hakemuksesi myös sähköpostitse osoitteeseen Paula Käyhkölle (Paula.Kayhko@jyvaskyla.fi) (koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä neuvolapalvelut) tai Virve Hongistolle (Virve.Hongisto@jyvaskyla.fi) (Nuorisovastaanotto) . Liitäthän hakemukseesi CV:n.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Paula Käyhkölle p. 050 5177 542, Paula.Kayhko@jyvaskyla.fi (koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä neuvolapalvelut) tai Virve Hongistolle p. 050 3658561, Virve.Hongisto@jyvaskyla.fi (Nuorisovastaanotto)

Lisätietoja

Perheiden ennaltaehkäisevät sote-palvelut

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on yli 9000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.


Osoite: 40100 Jyväskylä
Jyväskylän kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb