Lääkäri, Auroranmäen arviointi ja kuntoutusyksikkö

Kuvaus tehtävästä: Haemme geriatria tai geriatrisesti orientoitunutta lääkäriä/ muun alan erikoislääkäriä Auroranmäen kuntoutus- ja arviointiyksikköön osa-aikaiseen viransijaisuuteen.

Espoon sairaalan polikliinisten ja kotiin vietävien palveluiden tuotantoyksikköön kuuluvat kotihoidon lääkäripalvelut, palliatiivinen yksikkö (kotisairaala, poliklinikka, osasto Villa Glims) sekä geriatrinen poliklinikka. Nyt haemme kotihoidonlääkäreiden tiimiin geriatrisen potilaan kuntoutuksesta kiinnostunutta lääkäriä, joka työskentelee Auroranmäen arviointi- ja kuntoutusyksikössä 2 päivänä viikossa. Yksikössä työskentelee osa-aikaisesti myös viran vakinainen haltija.

Auroranmäen kuntoutus- ja arviointiyksikkö on ympärivuorokautinen, lyhytaikaishoitoa tarjoava 52 asiakaspaikan yksikkö. Lääkäri hoitaa yksikön asiakkaiden lääketieteelliset asiat, ottaa kantaa jatkohoitoon ja kuntoutukseen sekä laatii tarvittavat lausunnot ja todistukset.

Auroranmäen asiakkaat ovat espoolaisia, pääsääntöisesti yli 65-vuotiaita henkilöitä, jotka tulevat Espoon sairaalasta jatkokuntoutukseen tai kotoa lyhytaikaiseen hoitoon ja arvioon esim. kriisitilanteiden takia. Yksikössä on kriisipaikkoja myös psykogeriatrisista pulmista kärsiville muistisairaille asiakkaille. Toiminnan tavoitteena on edistää asiakkaiden toimintakykyä ja mahdollisuuksia palata omaan kotiinsa asumaan. Yksikössä on kuitenkin vielä historian pohjalta muutama pitkäaikaishoitopaikalla hoidettava asiakas.

Hoito- ja kuntoutusprosesseissa näkyy Sosiaali- ja terveystoimen visio Turvallisesti kotona.


Työn aloitus sopimuksen mukaan. Paikka täytetään heti sopivan hakijan löytyessä.


Työpaikan nimi: Auroranmäen kuntoutus- ja arviointiyksikkö


Työaika: 2 pv/vk 40% 38:15 h työviikosta


Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

LS Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: erikoislääkäri, geriatria tai geriatrisesti orientoitunut lääkäri/muun alan erikoislääkäri.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Arvostamme kokemusta perusterveydenhuollon kuntouttavasta vuodeosastotyöstä.

Tutustu työnantajaan
  • Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten palvelut, Espoon sairaala, Polikliiniset ja kotiin vietävien palveluiden lääkärit
  • TyöpaikkaMääräaikainenOsa-aikatyö
  • ESPOO-02-466-21
  • 1.4.2021 - 31.8.2022
  • .
  • 23.3.2021 - 19.4.2021 15:45
  • LääkäritTerveydenhuoltoalaEspooUusimaa

Tehtävästä lisätietoja antaa ylilääkäri Pia Hukkanen, puh. 040 636 8052.

Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhusten palvelut, Espoon sairaala, Polikliiniset ja kotiin vietävien palveluiden lääkärit
Osoite: Auroranmäki 6, 02940 Espoo

Espoo on lähes 300 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Espoon kaupungin tavoitteena on osaava ja monimuotoinen henkilöstö, joka heijastaa espoolaista väestörakennetta. Rekrytoinnissa edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Espoon kaupunki - Rökfri arbetsplats Espoon kaupunki - Ansvarig sommararbetsgivare

Suggested jobs