Lääkärin sijaisuuksia psykiatrialla - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Tyks psykiatrialla on tarjolla eripituisia lääkärin sijaisuuksia useilla vastuualueilla.

Sijaisuudet soveltuvat ns. reunapalveluita tarvitseville, muuten psykiatriasta kiinnostuneille, omaa alaa etsiville ja psykiatriaan erikoistuville lääkäreille sekä vähintään neljän vuoden opinnot suorittaneille lääketieteen opiskelijoille. Alla tarkemmat kuvaukset ja yhteystiedot vastuualueittain.

Työn kestosta ja tarkemmasta sisällöstä voit sopia yhteyshenkilön kanssa. Sinulla on mahdollisuus räätälöidä työnkuvasi omien tarpeidesi ja kiinnostuksen kohteidesi mukaan. Ota yhteyttä niin suunnittelemme sinulle sopivan työnkuvan, myös osa-aikatyö on mahdollista. Perehdytys ja lähiohjaus sovitaan kanssasi yksilöllisesti ja sinun tarpeitasi palvellen.

Psykiatria on erikoisalana monipuolinen ja kiehtova - lähellä ihmistä ja samalla keskellä aivotieteen uusimpia valtauksia. Tule ja koe se itse!

AKUUTTIPSYKIATRIA
Akuuttipsykiatria toimii perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välimaastossa. Annamme konsultaatioita perustasolle ja Tyksin somatiikalle, teemme hoidontarpeen arvioita, tutkimusjaksoja ja lyhyitä hoitojaksoja kriisipotilaille. Meillä pääset tutustumaan erilaisiin psykiatrisiin sairauksiin, niiden diagnostiikkaan ja hoitoon erikoislääkärin ohjauksessa. Työskentelet osana moniammatillista tiimiä.

Lisätietoja Akuuttipsykiatrian vastuualueesta antaa Teija Nummelin, teija.nummelin@tyks.fi

LASTENPSYKIATRIA
Lastenpsykiatrialla tutkitaan ja hoidetaan alle 13-vuotiaita varsinais-suomalaisia lapsia, joilla on psykiatrinen sairaus tai sen epäily. Tärkeä osa lastenpsykiatrista työskentelyä on verkostoyhteistyö muiden erikoissairaanhoidon ja perustason toimijoiden kanssa. Yleislääketieteen erikoistuja oppii lastenpsykiatrialla lastenpsykiatrian erikoisalan perusteiden lisäksi verkostotyöskentelyn ja lasten mielenterveyshäiriöiden hoitoketjun.

Lisätietoja Lastenpsykiatrian vastuualueesta antaa Taina Juven, taina.juven@tyks.fi

MIELIALAHÄIRIÖT
Mielialatyöryhmissä hoidetaan masennus-ahdistuspotilaita, työssä on mahdollisuus syventää osaamista peruspsykiatriassa. Työryhmissä työskentelee useampi erikoislääkäri, seniorituki on hyvä, toiminta on moniammatillista, käytössä oleva hoitovalikoima on laaja, eikä päivystysvelvollisuutta ole. Sijaisia ja erikoistuvia otetaan tilanteen mukaan Turun, Raision ja Salon avohoitotyöryhmiin ja mielialahäiriöosastoille Halikkoon ja Turkuun. Avohoidon työryhmät ovat erinomaisia paikkoja yleislääketieteeseen ja työterveyshuoltoon erikoistuville reunapalvelujen suorittamiseen, osastoilla ovat viihtyneet opintojen loppuvaiheessa olevat lääketieteen opiskelijat.

Lisätietoja Mielialahäiriöiden vastuualueesta antaa Monika Meimer, monika.meimer@tyks.fi

NEUROPSYKIATRIA
Neuropsykiatrian vastuualueella on tarjolla sijaisuuksia vaihtelevasti tilanteen mukaan. Neuropsykiatrian poliklinikoilla voi perehtyä lasten, nuorten ja aikuisten kehitykselliseen neuropsykiatriaan. Psykiatrian neuromodulaatioyksikkö on yksi TYKSin huippuyksiköistä ja Suomen suurin psykiatrian neuromodulaatioyksikkö. Kaikissa yksiköissä kokeneet erikoislääkärit ovat koko ajan paikalla.

Lisätietoja Neuropsykiatrian vastuualueesta antaa Tero Taiminen: tero.taiminen@tyks.fi

NUORISOPSYKIATRIA
Nuorisopsykiatrialla on tarjolla mielenkiintoista moniammatillista työtä nuorten ja heidän perheidensä auttamiseksi. Työporukka on mukavaa ja ammattitaitoista ja senioritukea saat kyllä riittämiin. Nuorisopsykiatrialla hoidetaan 13-20-vuotiaita nuoria, meillä on myös kaikenikäisiä palveleva syömishäiriöyksikkö. Ota yhteyttä, yritetään tehdä työjärjestelyt toiveidesi mukaan!

Lisätietoja Nuorisopsykiatrian vastuualueesta antaa Marika Östman, marika.ostman@tyks.fi

PSYKOOSIT
Psykoosien vastuualueella on tarjolla sijaisuuksia vaihtelevasti tilanteen mukaan. Usein voidaan tarjota erikoislääkärin välitön tuki. Avohoidon yksiköt sijaitsevat Turun lisäksi mm. Kaarinassa, Raisiossa, Loimaalla ja Salossa ja psykoosiosastot Turussa ja Halikossa. Psykoosien vastuualueella pääsee diagnosoimaan ja hoitamaan vaikeimpia psykiatrisia häiriöitä. Osaamisesta on erityisesti hyötyä, mikäli päivystät tai hoidat psykoosisairauksista kärsiviä potilaita perusterveydenhuollossa sairauden vakaassa vaiheessa.

Lisätietoja Psykoosien vastuualueesta antaa Jyrki Heikkilä, jyrki.heikkila@tyks.fi

RIIPPUVUUSPSYKIATRIA
Riippuvuuspsykiatrian vastuualueella hoidetaan potilaita, joilla on samanaikainen vaikea päihde- tai toiminnallinen riippuvuus ja vaikea psykiatrinen häiriö sekä toteutetaan päihdepsykiatrista hoitoa raskaana oleville naisille sekä heidän puolisoilleen. Vastuualueella tehdään keskitetysti opioidiriippuvaisten korvaushoidon arviot, ja toteutetaan opioidiriippuvaisten korvaushoitoa. Riippuvuuspsykiatrialla on mahdollisuus saada osaamista päihdepotilaiden hoitoon seniorituen turvin.
Päihdelääketieteen erityispätevyyteen tarvittavia palveluja voi suorittaa riippuvuuspsykiatrian vastuualueen eri työryhmissä.

Lisätietoja Riippuvuuspsykiatrian vastuualueesta antaa Sanna-Maija Perälä, sanna-maija.perala@tyks.fi

VANHUSPSYKIATRIA
Tyks Vanhuspsykiatria vastaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 70 vuotta täyttäneiden psykiatrisen erikoissairaanhoidon toteuttamisesta. Kun potilaalla on vanhenemiseen liittyvä keskushermostosairaus (esim. muistisairaus), voidaan häntä hoitaa vanhuspsykiatrialla jo nuorempana. Vanhuspsykiatrialla on mahdollisuus syventää osaamista vanhuspotilaiden psykiatristen häiriöiden hoitamisessa seniorituen turvin. Geriatriaan erikoistuville mahdollisuus tarvittavien reunapalvelujen suorittamiseen.

Lisätietoja Riippuvuuspsykiatrian vastuualueesta antaa Sanna-Maija Perälä, sanna-maija.perala@tyks.fi


Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.

1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.

Lisätietoja

http://www.vsshp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Lisätietoja

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopistollinen keskussairaala, Tyks toimialue 9 Psykiatrian toimialue

Tehtävä yhdessä Pohjoismaiden eturivin sairaaloista kutsuu! Meille tärkeitä arvoja ovat myötätunto, tiede, yhteistyö ja kehityshalu. Tarjoamme motivoivaa työtä paitsi terveydenhoidon ammattilaisille myös esimerkiksi kunnossapidon, tekniikan ja hallinnon osaajille. Meitä tyksiläisiä on yli 8 000, ja ammattinimikkeitäkin jo lähes 250 erilaista. Aktiivinen koulutus ja työ yliopistosairaalassa pitää meidät kehityksen kärjessä. Meillä on hyvä syke päällä, parannamme joka päivä!


Osoite: Kiinamyllynkatu 4-8, 20520 Turku
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb