Lääkärin virka / Tjänst som läkare - Kaskö stad

Kom till Kaskö, den idylliska staden vid havet!
www.kasko.fi
Kaskö stad lediganslår att sökas en tjänst som
läkare vid Kaskö hälsovårdscentral
Läkaren fungerar som stadens hälsovårdsdirektör och till uppgifterna hör läkarmottagning vid Kaskö hälsovårdscentral under tjänstetid, ledning och utveckling av hälsovårdscentralens verksamhet som en helhet samt främjande av samverkan mellan olika enheter. Läkaren/hälsovårdsdirektören svarar för medicinsk ledning och utveckling av enheten för effektiverat serviceboende, tandvården, hemvården och öppenvårdsmottagningen vid Kaskö hälsovårdscentral.
Uppgiften förutsätter i L om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 559/94 stadgad legitimation eller tillstånd att verka som läkare, färdigheter att fungera självständigt samt god samarbetsförmåga.
Sökanden förutsätts ha god förmåga i finska och svenska språket. Sökanden kan framföra eget löneanspråk. Tjänsten besätts med 6 månaders prövotid. Tilläggsuppgifter ges av stadsdirektören, Kaskö stad, tel. 0400-868 780.
Ansökningar jämte arbets- och studieintyg via Kuntarekry.

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsuppgifter ges av stadsdirektören, Kaskö stad, tel. 0400-868 780.

Kaskö stad
Adress: Rådhusgatan 34, 64260 Kaskinen

Kaskö är en liten idyllisk ö-stad där vi inom stadens organisation verkar nära kunden.