Lääkärin virka / Tjänst som läkare

Tule idylliseen, merelliseen Kaskisten kaupunkiin!
www.kaskinen.fi
Kaskisten kaupunki julistaa haettavaksi
lääkärin viran Kaskisten terveyskeskuksessa
Lääkäri toimii kaupungin terveysjohtajana ja tehtäviin kuuluu lääkärinvastaanotto Kaskisten terveyskeskuksessa virka-aikana, terveyskeskuksen toiminnan johtaminen ja kehittäminen kokonaisuutena sekä eri yksiköiden välisen yhteistoiminnan edistäminen. Lääkäri/terveysjohtaja vastaa tehostetun palveluasumisen yksikön, hammashuollon, kotihoidon ja Kaskisten terveyskeskuksen avohuollon vastaanoton lääkinnällisestä johtamisesta ja kehittämisestä.
Tehtävä edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädettyä laillistusta tai lupaa toimia lääkärin tehtävissä, valmiutta itsenäiseen toimintaan sekä hyvää yhteistyökykyä.
Hakijalta edellytetään suomen- ja ruotsinkielen hyvää hallintaa. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa. Koeaika 6 kk. Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja, Kaskisten kaupunki, puh. 0400-868 780.
Hakemukset työ- ja opintotodistuksineen Kuntarekryn kautta.

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja, Kaskisten kaupunki, puh. 0400-868 780.

Kaskisten kaupunki
Osoite: Raatihuoneenkatu 34, 64260 Kaskinen

Kaskinen on pieni idyllinen saarikaupunki, jossa toimimme kaupungin organisaationa lähellä asiakasta.