Lääketieteen amanuenssuurit (2/2021 - 5/2021)

Lääketieteen amanuenssuurit erikoissairaanhoidon tulosyksiköissä Kainuun keskussairaalassa ja terveyskeskussairaaloissa (vastaanotot ja vuodeosastot) eri kunnissa. Amanuenssuurit sisätautien ja kirurgian poliklinikoilla ovat kahden viikon ja vuodeosastoilla noin kuukauden mittaisia.

Vähintään kolme vuotta lääketieteen opintoja suoritettuna. Oppimisen kannalta hyödyllisintä on suorittaa amanuenssuuri alalta, jonka kurssi on jo suoritettu.

Arvostamme oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää motivaatiota

Palkkaus KVTES:n mukainen.

Vastaanotamme hakemukset pääsääntöisesti Kuntarekryssä.
Postitse lähetettävä hakemus osoitetaan rekrytoija Minna Pursiaiselle ja lähetetään osoitteella:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
PL 400, kirjaamo
87070 KAINUU
Kuoreen merkintä: "Lääketieteen amanuenssuurit helmikuu 2021 - toukokuu 2021".
Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

Löydät lisätietoa Kainuusta internet-osoitteesta www.kainuu.fi

Lisätietoja

http://www.laakariksikainuuseen.fi

Tutustu työnantajaan

Rekrytoija Minna Pursiainen, p. 044 797 0232, minna.pursiainen tai rekrytoija Satu Möttönen p. 044 797 0448

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Osoite: Sotkamontie 13, 87100 Kajaani

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) on arvostettu edelläkävijä sote-palvelujen kehittämisessä. Kainuun sote tuottaa seitsemän kunnan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lasten päivähoitoa lukuun ottamatta, lisäksi yksi kunta on kuntayhtymässä osajäsenenä. Kainuun sote tuottaa alueelleen myös henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon palveluja. Kainuun sote työllistää noin 3 700 henkilöä.

Kainuun sote on savuton työpaikka.