Skip to main content
test
Lääketieteen kandidaattien kesätyöt 2023 - Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Tuletko meille terveyskeskuslääkärin vuosilomansijaiseksi? Työnkuva on monipuolista terveyskeskuslääkärin työtä avovastaanotolla. Vastaanottoajat ovat pääsääntöisesti 30 minuuttia ja lisäksi työohjelmiin varataan riittävä toimistotyöaika lausuntojen ja todistusten laatimista varten, soittoajat sekä aikaa lääkemääräysten uusintaan. Senioritukea on saatavilla. Potilastietojärjestelmänä toimii Pegasos, (OMNI 360) johon järjestetään koulutus. Meillä voit toimia seudullisesti.

Kelpoisuusehtona on lääketieteen opiskelija, joka virantoimituksen alkaessa on suorittanut hyväksytysti vähintään kaikki viiteen ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot ja, joka on rekisteröity terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Valviran Terhikki).

Lisäksi edellytetään, että virkaan valittu on hankkinut väestörekisterikeskuksen terveydenhuollon ammattikortin sekä hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa avoterveydenhuollon ylilääkäri Jarno Rieppo, jarno.rieppo(at)ylasavonsote.fi, puh. 040 4894259 tai avovastaanottojen päällikkö Sirpa Marjoniemi, sirpa.marjoniemi(at)ylasavonsote.fi, puh. 040 1833507.

Lisätietoja

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Terveyspalvelut

Toimintamme kattaa koko perusterveydenhuollon palvelujen tuottamisen (vastaanotto, päivystys, neuvola ja kouluterveydenhuolto sekä osastotoiminta). Kuntayhtymällä on toimipisteet kussakin alueemme jäsenkunnassa. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä tuottaa myös erikoissairaanhoidon palveluja useiden eri erikoisalojen alalla. Erikoissairaanhoidon palvelut ovat keskitetty Iisalmen toimipisteeseen. Iisalmen toimipisteen kampus on läpikäymässä mittavaa remonttikokonaisuutta. Olemme integroineet perusterveydenhuolloin ja erikoissairaanhoidon toimimaan saman katon alla. Siten meillä työskennellessäsi erikoissairaanhoidon konsultaatiomahdollisuuden ovat käden ulottuvillasi mm. sisätautien, ihotautien, psykiatrian, radiologian, geriatrian, reumatologian, neurologian, lasten sairauksien, kirurgian, silmätautien sekä gynekologian ja korva- nenä ja kurkkutautien erikoisaloilla. Käytännössä jatkossa erikoistuminen esim. yleislääketieteen erikoislääkäriksi on mahdollista tehdä kokonaisuudessaan saman katon alla.

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Savossa on sen jälkeen yksi järjestäjä, joka on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Suomessa tulee olemaan yhteensä 21 hyvinvointialuetta, joista viiden alueella on yliopistollinen sairaala. Yksi näistä alueista on Pohjois-Savo, jossa Kuopion yliopistollinen sairaala KYS vastaa erikoissairaanhoidosta. Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö alueen kunnista ja kuntayhtymistä ns. vanhoina työntekijöinä henkilöstösiirtosopimuksella. Henkilöstöä hyvinvointialueella tulee olemaan noin 12.500 henkilöä.

Myös tämä kyseinen avoinna oleva tehtävä siirtyy liikkeen luovutuksen periaattein 1.1.2023 lukien Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.


Osoite: Meijerikatu 2, 74100 Iisalmi
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb