Laboratorieskötare, kl. fys. och isotopmedicin - Vasa sjukvårdsdistrikt

Vi söker
en vikarie i deltid (50 %) för laboratorieskötare till diagnostikcentret, placering till en början vid klinisk fysiologi och isotopmedicin. Arbetet inleds 31.8. eller enligt överenskommelse och avslutas 31.12.2020.


Behörighetskrav: legitimerad laboratorieskötare.
Språkkunskapskrav: god förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda svenska och finska språken.
(Behörighets- och språkkunskapsstadga: www.vasacentralsjukhus.fi/rekrytering)

Den valda skall enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas

Läs mer

http://www.vasacentralsjukhus.fi

Mer om arbetsgivaren

Avdelningsskötare Gun Berg
tel. 040 185 7593
Avdelningsskötare Mia Östergård-Jussila
tel. 044 323 2105
fornamn.efternamn@vshp.fi

Vasa sjukvårdsdistrikt
Adress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2100 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!