Laboratoriohoitaja, Kuvantamiskeskus - Kuopion yliopistollinen sairaala

Hei laboratoriohoitaja tai bioanalyytikko, meillä KYSissä on tarjolla sinua kiinnostavia työtehtäviä!

Etsimme Kuopion yliopistollisen sairaalan Kuvantamiskeskukseen kolmea laboratoriohoitajaa vakituisiin toimiin, joiden alkusijoituspaikkana on Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen ja kliinisen neurofysiologian yksikkö.

Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen yksikössä tehdään potilaiden elintoimintoja mittaavia ja kuvantavia tutkimuksia. Tutkimuksiin kuuluu mm. keuhkojen ja sydämen toimintaa kuvaavia tutkimuksia, verenpaineen ja EKG:n pitkäaikaisrekisteröintejä, alaraajojen verenkierronmittauksia, ruuansulatuskanavan toimintaa mittaavia tutkimuksia. Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede on Itä-Suomen alueen merkittävä tutkimuskeskus.

Yksikössä suoritetaan usean vuorokauden mittaisia video-EEG -rekisteröintejä. Rekisteröinnin aikana hoitajat seuraavat sekä potilaan vointia, että sähköistä EEG -signaalia. Tehtäviin kuuluu myös mm. tarvittavan lääkehoidon ja hoitotoimenpiteiden toteuttaminen tutkimuksen aikana sekä aivosähkökäyrän (EEG) jälkikäsittely. Lisäksi neurofysiologian yksikössä suoritetaan keskus- ja ääreishermoston sekä lihaksiston toimintaa koskevia mittauksia ja mm. uni- ja vireystilamittauksia sekä mittausten jälkikäsittelyä ja analyysityötä.

Yksikössä tehdään potilastyön lisäksi paljon tieteellistä ja kliinistä tutkimustyötä yhdessä Itä-Suomen Yliopiston (UEF) kanssa. Ajankohtaista koulutusta tarjotaan henkilökunnalle sekä yhteistyötahoille.

Laboratoriohoitajan työ on moniammatillista tiimityötä sekä itsenäistä kliinisneurofysiologisten tutkimusten suorittamista ja niiden analysointia. Laboratoriohoitaja kehittää omalta osaltaan myös sairaalassamme hoitotyön laatua Magneettisairaala-malliin perustuvan hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelman mukaisesti sekä työskentelee Lean-ajattelun ja jatkuvan kehittämisen periaatteiden mukaisesti yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa. Ammattiuramalli mahdollistaa tulevaisuudessa ammatillisen kasvun perehtyjästä asiantuntijaksi.

Palkkaus toteutuu KVTESin mukaisesti ja tehtäväkohtainen palkka on perehdytysajan jälkeen 2561 €/kk, lisäksi maksetaan työkokemuslisää 5 vuoden vastaavasta palvelusta 3% ja 10 vuoden vastaavasta palvelusta 8%. Olemme siirtymässä palkkakorimalliin, jossa palkkaus määräytyy tehtävien vaativuuden mukaan. Yksi toimista alkaisi vuoden 2022 alusta, muissa toimissa aloitus sopimuksen mukaan.

Olisitko sinä etsimämme henkilö?

Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä organisointikykyä, kehittävää työotetta sekä muutosvalmiutta. Tarjoamme hyvän perehdytyksen ja koulutusmahdollisuudet sekä mukavat työkaverit moniammatillisessa ja kehitysmyönteisessä työyhteisössä.

Kelpoisuusvaatimuksena toimeen on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) säädetyn laillistetun laboratoriohoitajan tai bioanalyytikon tutkinto.

Toimiin valittujen on esitettävä ennen toimen vastaanottamista työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Suositamme työntekijöillemme tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa. Toimivalinnassa sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KYS

Lisätietoja

https://www.psshp.fi/hoitopalvelut/kuvantamiskeskus/fysiologia-ja-isotooppilaaketiede

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lähetä meille hakemuksesi sekä vapaamuotoinen kuvaus itsestäsi ja osaamisestasi oheisen hakulinkin kautta. Lisätietoja antavat ylihoitaja Annmari Kainulainen, puh. 044 717 8637 tai osastonhoitaja Leena Taskinen, puh. 044 711 3263 etunimi.sukunimi@kuh.fi.

Lisätietoja

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, jonka osaaminen ja tutkimustoiminta ovat kansainvälisesti arvostettua. KYSin menestyksen peruspilarina on osaava, uudistuva ja innovatiivinen henkilöstö. Me tuemme ja edistämme työntekijöittemme jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Tule ja viihdy KYSissä!


Osoite: Puijonlaaksontie 2, 70210 Kuopio

Rekommenderade jobb