Skip to main content
test
Lägesdatasakkunnig - Vasa stad

Vi söker en lägesdatasakkunnig.

Lägesdataenheten ansvarar för stadens lägesdatasystem och -material samt för att publicera dem. Servicen används av alla sektorer inom staden samt av kommuninvånare. Lägesdataenheten är en del av organisationen fastighetssektor inom stadsmiljösektorn. De viktigaste systemen som används är Trimble Locus, Esri ArcGIS Enterprise och FME.

Arbetsuppgifterna för den lägesdatasakkunniga består av huvudanvändar-, utvecklings- och sakkunniguppgifter för lägesdatasystemen och uppgifter som anknyter till bearbetning av lägesdatamaterialet. Vi söker i synnerhet en person för huvudanvändar- och utvecklingsuppgifter för Trimble Locus samt för applikationer och analyser som utvecklas med Esri-plattformen. Uppgiftsbeskrivningen för den person som väljs preciseras alltefter kompetens och lämplighet i lägesdataenhetens team på fem personer.

Behörighetsvillkor är minst lämplig lägre högskoleexamen.

Språkkunskapskrav är goda kunskaper i finska. Att behärska sådan engelska som relaterar till programmen är nödvändigt, vartill kunskaper i svenska räknas som merit.

Vi förutsätter tillräckliga kunskaper i lägesdata, databaser och ICT.

Vi värdesätter initiativrikedom, problemlösningsförmåga, kundorientering och kunskaper i dokumentation.

Vi erbjuder mångsidiga arbetsuppgifter i en framåtskridande stad samt förmåner som gäller service och lunchrestauranger i staden samt kultur- och motionsförmånen Epassi. Det är möjligt att delvis arbeta på distans.

Prövotid är 6 månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Ansökningar som inkommit under tidigare ansökningsomgång 2.12.2022- 9.1.2023 beaktas vid valet.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Lägesdatachefen Jarmo Peltomäki, tfn 040 770 0107
Stadsgeodet Petur Eklund ,tfn 040 164 6930

Lär dig mer om oss

Vasa stad

Då du går på gatan, öppnar vattenkranen eller andas in ren luft, använder du den service som stadsmiljösektorn erbjuder och utnyttjar miljön som vi övervakar. Våra experter har hand om Vasas tekniska struktur och service. Vi betjänar bland annat i fastighets-, mätnings-, planläggnings-, gatu- och grönområdesärenden.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb