Lägesdatasakkunnig - Vasa stad

Vasa stad söker en lägesdatasakkunnig till resultatområdet fastighetssektorn.

Resultatområdet ansvarar för förvaltningen av stadens markegendom, lägesdata, fastighets- och mätningsuppgifter samt bostadsfrågor. Fastighetssektorn har 28 anställda.
Lägesdataservicen ser till att stadens lägesdatasystem fungerar och utvecklar det. Den lägesdatasakkunniga är en av fem sakkunniga vid resultatenheten lägesdataservicen. De viktigaste programvarorna är Trimble Locus, Esri ArcGIS Enterprise och FME. För bildbaserad informationsinsamling använder vi UAV-drönare och programmet Pix4D.

Lägesdataservicen har till uppgift att utöver att upprätthålla datasystemet också ha hand om ett flertal uppgifter kring att analysera och publicera lägesdata i flera olika tjänster och vid olika gränsytor. Lägesdatamaterialen används i talrika interna och externa integrationer. Ansvaret för att publicera material tillkommer lägesdataservicen, såsom också medverkan i att främja användningen av lägesdata i olika framtida integrationsbehov.

Den lägesdatasakkunniga ska främst ha hand om administratörsuppgifterna för lägesdatasystemet Trimble Locus, som omfattar övervakning, upprätthållande och utveckling av systemhelheten, guidning samt medverkan i att upprätthålla, utveckla och publicera en 3D-stadsmodell av Vasa. De viktigaste verktygen är administratörsverktygen för Trimble Locus samt FME för förädling och behandling av lägesdatamaterial.

Behörighetsvillkor är en lämplig examen på åtminstone yrkeshögskolenivå exempelvis inom geoinformatik, databehandling inom lantmäteri eller lägesdatateknik.

Språkkunskapskravet är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska.

Vi förutsätter erfarenhet av administratörsuppgifter och av att använda Trimble Locus samt färdigheter för ett noggrant och omsorgsfullt arbete i systemmiljöer, en självständig och aktiv inställning till att söka efter, testa och tillämpa nya metoder och tekniker i praktiken samt framför allt vilja att utveckla den egna kompetensen.

Vi värdesätter kompetens i databasteknik, förmåga till samarbete och att bilda nätverk samt vilja att lära sig nytt och nya tekniker. Att göra sig förtrogen med nya tillämpningar och hur de används förutsätter goda kunskaper i engelska. Avlagd utbildning för administratörer av Trimble räknas som merit.

Vi erbjuder en sakkunnig miljö när det gäller att utveckla lägesdataservicen.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd.

Intervjuerna hålls vecka 37.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Lägesdatachefen Jarmo Peltomäki, tfn 040 770 0107

Tekniska sektorn/Lägesdataservicen
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Då du går på gatan, öppnar vattenkranen eller andas in ren luft, använder du den service som tekniska sektorn erbjuder och utnyttjar miljön som vi övervakar. Våra experter har hand om Vasas tekniska struktur och service. Vi betjänar bland annat i fastighets-, mätnings-, planläggnings-, gatu- och grönområdesärenden.