Oletko lähihoitaja, joka haluaa työskennellä asiakaslähtöisesti, itseohjautuvasti ja yhteistyössä tiimin kanssa? Haluamme sinut joukkoomme turvaamaan laadukasta hoitotyötä!


Haemme kotihoidon resurssipooliin

lähihoitajia (2) vakituisiin työsuhteisiin alkaen 1.2.2021 tai sopimuksen mukaan.

Hakuaika päättyy 21.1.2021 klo 14.00. Olemme hakijoihin yhteydessä jo hakuaikana.

Vahvistamme kotihoidon henkilöstöä kehittämällä uutta toimintamallia palkkaamalla lähihoitajia resurssipoolitiimiin. Resurssipoolin avulla saadaan kotihoitoon osaavaa ja pysyvää henkilöstöä, vastaamaan ikääntyneiden hoidon vaatimuksiin. Työ resurssipoolissa on vaihtelevaa ja sinulla on mahdollisuus kehittyä laaja-alaiseksi ikäihmisten hoidon osaajaksi. Pääset vaikuttamaan uuden toiminnan kehittämiseen.

Keusoten kotihoito jakautuu itäiseen ja läntiseen alueeseen. Itäiseen alueeseen kuuluvat Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen ja Tuusula. Aluksi haussa olevat lähihoitajat sijoittuvat Järvenpään kotihoidon alueelle.

  • Järvenpään kotihoito jakautuu viiteen alueelliseen tiimiin. Tämän lisäksi meillä on mielenterveys- päihde- ja erityishoitoa vaativien asiakkaiden tiimi. Tiimeissä työskentelee sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Toimimme itse- ja yhteisöohjautuen, valmentavan esimiehen tuella.
  • Järvenpään kotihoidossa haluamme, että ikääntyvät asiakkaat saavat parasta mahdollista hoitoa ja aitoa kohtaamista vuoden jokaisena päivänä.
Työ kotihoidossa on asiakkaan luona tapahtuvaa asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa hoitotyötä sisältäen perushoidon lisäksi sairaanhoidollisia tehtäviä. Työskentelytapa on asiakkaan voimavaroja tukevaa, kuntoutumista edistävää ja tavoitteellista. Työ kotihoidossa on vastuullista ja monipuolista mahdollistaen monipuolisen ammattitaidon hyödyntämisen ja kehittämisen.
  • Lähihoitajat vastaavat kotihoidon akuutteihin ja pitkäaikaisiin poissaoloihin, liikkuen yli tiimirajojen.
  • Lähihoitaja arvioi asiakkaidensa hoitoa sekä huolehtii tukipalvelujen järjestämisestä. Tukena lähihoitajalla on tiimi ja kotihoidon lääkärit.
  • Työ on kaksivuorotyötä aamu- sekä iltavuoroissa, myös viikonloppuisin. Suunnittelemme työvuorot asiakaslähtöisesti ja joustavasti yhdessä tiimin kanssa.
  • Käytössämme on Pegasos mukana- toiminnanohjausjärjestelmä. Käyntien tilastointi sekä päivittäinen kirjaaminen tehdään asiakkaan luona matkapuhelimella.
Kelpoisuusehtona edellytämme tehtävään terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994, asetus 564/1994) mukaista lähihoitajan tutkintoa.

Arvostamme itse- ja yhteisöohjautuvuutta, päätöksentekokykyä ja kiinnostusta oman työn ammatilliseen kehittämiseen. Odotamme, että asiakaslähtöisyys on Sinulle ykkösasia.

Tarjoamme hyvän työyhteisön, mielenkiintoisen ja monipuolisen työnkuvan sekä mahdollisuuden olla mukana kehittämässä kotihoitotyötä. Panostamme hyvään työntekijän perehdytykseen ja autamme tiimissä toinen toisiamme, joten olemme koko tiiminä tukena moniammatillisesti.

Lisätiedot & yhteydenotot; kotihoidon esimiehet:

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan KVTES:n mukaan. Koeaika on kuusi kuukautta. Määräaikaisuuksissa korkeintaan puolet palvelussuhteen kestosta.
  • LOVe-lääkehoidon verkko-opinnot, tentit ja käytännön näytöt tulee suorittaa koeajan puitteissa.
  • Tartuntatautilaki 48§ velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajan varmistumaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden parissa työskentelevän henkilökunnan riittävästä rokotussuojasta.
Tutustu työnantajaan

Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.