Lähihoitajan tehtävä tehostetun palveluasumisen yksikössä/tehostetun palveluasumisen tilapäishoidossa.
Yksikössä on monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia. Toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen sekä kotona asumisen tukeminen mahdollisimman pitkään. Työssä kunnioitetaan asukkaan itsemääräämisoikeutta ja edistetään oikeutta itsenäiseen, hyvään elämään ja itseään sekä hoitoon koskevaan päätöksen tekoon. Yhteistyö asukkaan läheisten kanssa on olennainen osa päivittäistä työtä.
Lähihoitaja toteuttaa itsenäisesti perushoitoa, osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen suoritetun lääkeluvan jälkeen, arvioi asukkaan toimintakykyä ja hoidon tarvetta ja laatii niiden perusteella asukkaalle hoitosuunnitelman. Asukkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitosuunnitelman laatimisessa lähihoitaja käyttää RAI Screener (Resident Assessment Instrument) -laatujärjestelmää ja sen tuottamaa tietoa.
Lähihoitaja on moniammatillisen hoitotiimin jäsen ja osallistuu opiskelijoiden ohjaukseen.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto taikka aikaisempi kouluasteinen koulutus.

Hakijalta edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä asiakaslähtöistä työotetta.
Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa (ja LOVe-lääkelupaa).

Eduksi luetaan kokemus vanhustyöstä, RAI-osaaminen, hyvät tietotekniset taidot sekä innostus kehittää hoitotyön kirjaamista ja asukkaiden virikkeellistä arkea.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden työskennellä innostavassa ja osaavassa työyhteisössä sekä mielenkiintoisen ja itsenäisen työn vanhusten tehostetussa palveluasumisessa. Saat, hyvän perehdytyksen ja mukavan tukea antavan työyhteisön. Odotamme sinun olevan aktiivinen ja oma-aloitteinen ja sinulla on pitkäjänteisyyttä ja ymmärrystä vanhustyöhön. Ammattilaisena osaat yhdistää oman asiantuntemuksesi ja kollegojesi osaamisen, mutta teet tarvittaessa päätöksiä myös itsenäisesti. Toimit joustavasti tiimin jäsenenä ja sinulla on halu sitoutua organisaation tavoitteisiin. Hahmotat lähihoitajana kokonaisuuksia ja haluat jatkuvasti kehittää osaamistasi.

Valitsethan hakulomakkeelta sen yksikkövaihtoehdon, johon ensisijaisesti haet.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Portsakotiryhmäkodit Elmerikoti ja Elsekoti
Yksikön esimies Maria Vane-Tempest
Arkisin klo 8.15-15.15
p. 050 553 0932
maria.vane-tempest@turku.fi
Portsa 3 tilapäishoito
Yksikön esimies Nana Kirveennummi
Arkisin klo 8.15-16.00
p. 040 149 1821
nana.kirveennummi@turku.fi
Portsa 2 tilapäishoito
Yksikön esimies Hanna Nätti
Arkisin klo 8.15-16.00
p. 044 907 3626
hanna.natti@turku.fi
Portsan erillisasunnot
Yksikön esimies Satu Suikkanen
Arkisin klo 8.15-15.15
p. 040 632 7289
satu.suikkanen@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhuspalvelut, Vanhusten asumispalvelut, Vanhuskeskus 3, Portsa/Ryhmäkodit
Osoite: Puutarhakatu 39, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.