Lähihoitaja - Kuopion kaupunki

Lähihoitaja

Kuopion kaupungin perusturvan palvelualueella vanhusten hoivapalveluissa on haettavana kaksi (2) määräaikaista lähihoitajan tehtävää Tervaniityn asumisyksikössä ajalla 1.8. - 31.12.2019.
Työ alkaa 1.8.2019 tai sopimuksen mukaan aikaisemminkin.

Lähihoitaja toimii asumispalveluissa perushoidon asiantuntijana. Hän vastaa asiakkaittensa hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumisesta ja ajantasaisuudesta. Hän osallistuu kuntoutuksen, hoivan, sairaanhoidon ja lääkehoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä huolehtii tukipalvelujen järjestämisestä asiakkaille.

Hakijalta edellytetään innostusta ja sitoutumista vanhuspalvelujen tavoitteisiin ja kehittämiseen, sekä kykyä itsenäiseen työhön ja päätöksentekoon sekä järjestelmien hallintaa. Työ on kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto sekä todistus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetusta terveydenhuollon/sosiaalihuollon ammattihenkilöstä.

Työaika on 38,75 h/vk

Palkka 2107,89 €/kk

Tehtävän täytössä voidaan noudattaa koeaikaa.

Valituilla tulee olla voimassa oleva tartuntatautilaki 48§:n mukainen rokotussuoja.

Haastatteluaikataulu: Viikko 27

Lisätietoja antaa palveluesimies Maarit Tarvainen, p. 0447 186 446, maarit.tarvainen@kuopio.fi

Kuopion kaupunki, 600005 Perusturva- ja terveyslautakunta, 610004 Perusturvan palvelualue, 610003 Vanhus- ja vammaispalvelut
Osoite: Kuopio

Tervaniitty on 61 paikkainen vanhusten yksiportainen asumisyksikkö Saaristokaupungissa, joka tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa

Tutustu työnantajaan