Lähihoitaja - Kiteen kaupunki

Lähihoitaja

Kiteen kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lähtökohtana on positiivinen ja ratkaisukeskeinen pedagogiikka. Vuoden 2018 toiminnan painopisteinä ovat yhdenvertaisten kasvun ja oppimisen mahdollisuuksien luominen, kielellisen kehityksen tukeminen ja vanhempien tukimuotojen tehostaminen pienryhmätoiminnan, kielikuntoutustoiminnan, vanhempien tuki projektin, liikuntahankeen ja maksuttoman 5 -vuotiaiden osapäiväisen varhaiskasvatuskokeilun avulla.

Kiteen kaupungin varhaiskasvatus hakee määräaikaiseen työsuhteeseen
lähihoitajaa 12.8.2019 - 9.6.2020
Työpiste: Hutsin esiopetus

Pätevyysvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 8 §:n mukainen pätevyys. Arvostamme innostuneisuutta, positiivisen pedagogiikan keinojen tuntemusta, ratkaisukeskeisyyttä, hyviä tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja, uuden toiminnan kehittelytaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Työaika 20 tuntia/viikko. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Haku tapahtuu sähköisesti osoitteessa http://www.kitee.fi/tyopaikat. Sähköisen hakemuksen liitteeksi on liitettävä ansioluettelo ja muut kelpoisuutta osoittavat todistukset. Alkuperäiset todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakuaika päättyy 26.6.2019 klo 12.00.

Toimeen valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä toimitettava nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Työsuhteessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.
Lisätietoja haettavana olevasta toimesta antaa varhaiskasvatuksen päällikkö Eine Kettunen,
puh.040 1050201, eine.kettunen(a)kitee.fi.

Lisätietoja

http://www.kitee.fi/tyopaikat

Lisätietoja haettavana olevasta toimesta antaa varhaiskasvatuksen päällikkö Eine Kettunen,
puh. 040 105 0201, eine.kettunen@kitee.fi

Kiteen kaupunki, Sivistys- ja vapaa-aikakeskus
Osoite: Kitee

Kiteen kaupungilla Pohjois-Karjalassa on vahvat juuret, vaikuttava historia ja kiehtovia tarinoita. Sopivan kokoinen Kitee tarjoaa mahdollisuuksia vireään ja vauhdikkaaseen vapaa-ajan viettoon. Arki sujuu sillä palvelut ovat laadukkaita ja lähellä.
Kiteen kaupungin organisaatiossa työskentelee noin 350 teknisen toimen, sivistys- ja vapaa-aikatoimen sekä hallinnon ammattilaista.
Kiteen kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan