Lähihoitaja - Itä-Savon sairaanhoitopiiri

Lähihoitaja

Haettavana 24.7.2019 klo 15.00 mennessä

Sosiaalipalvelujen tulosalueella, Vanhainkoti Päivärinteellä, Savonrannalla.

LÄHIHOITAJAN määräaikainen sijaisuus ajalle 1.8.2019-31.8.2019 Työ on kaksi- tai kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusehtona lähihoitajan tehtävään on lähihoitajan tai perushoitajan tutkinto.
Tehtävään voidaan valita myös sairaanhoitajaopiskelija, jolla sairaanhoitajaopintoja suoritettuna vähintään 90 op tai lähihoitajaopiskelija, jolla suoritettuna vähintään 2/3 opinnoista.

Odotamme hakijalta asukkaan toimintakykyä tukevan työotteen hallintaa, joustavuutta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi arvostamme kehitysmyönteistä asennetta työhön, näkemystä asukkaan merkityksekkään arjen mahdollistamisesta sekä kykyä toimia moniammatillisessa työryhmässä.

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy KVTES:n ja organisaatiossa toteutetun työn vaativuuden arvioinnin perusteella.
Työ aloitetaan sopimuksen mukaan.

Valittavalla henkilöllä tulee olla voimassa tartuntalain (48§) mukainen rokotussuoja (tai sairastetun taudin suoja) tuhkarokkoa, vesirokkoa ja influenssaa vastaan.

Haastatteluja ja valinnan voimme tehdä jo hakuajan kuluessa.

Henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta, työavain 243226. Mahdolliset kirjalliset hakemukset lähetetään: Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Kirjaamo, PL 111, 57101 Savonlinna. Hakemukseen merkintä haettavasta tehtävästä. Hakemuksia liitteineen ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.sosteri.fi
https://www.sosteri.fi/palvelut/sosiaalipalvelut/sosiaalipalvelut-ikaantyneille/palveluasuminen-ja-vanhainkodit/paivarinne/

Vanhainkoti Päivärinne esimies Jaana Sairanen, p. 044 417 2229.
sähköposti: jaana.sairanen@sosteri.fi

Vanhainkoti Päivärinne Savonranta
Osoite: Lamminniementie 7, 58300 Savonranta

Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja Enonkosken, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan 44 000 asukkaalle. Ympäristöterveydenhuollossa ovat mukana myös Juva ja Puumala.
Sosterin 1600 ammattilaisen palvelutavoitteena on jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin.

Tutustu työnantajaan