Lähihoitaja

Viitasaaren kaupungin perusturvassa lähihoitajan sijaisuuksia

Wiitaunionissa on avoinna lähihoitajan (myös lähihoitaja-opiskelijat huomioidaan) sijaisuuksia 18.5. -30.8.2020.

Wiitaunioni on Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan yhteistoiminta-alue. Sijoituspaikkana on Pihtiputaan sairaala ja hoivaosasto.

Tarjoamme monipuolisia lähihoitajan tehtäviä ja osaavan henkilöstön tuen. Työ on kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukai-nen pätevyys. Palkkaus on työehtosopimuksen mukainen. Edellytämme kykyä sekä itsenäiseen tiimityöskentelyyn, hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittämishalukkuutta sekä aktiivista ja myön-teistä otetta. Aloitus on 18.5.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Hakuaika: 15.4.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja sairaanhoitajan sijaisuudesta antaa osastonhoitaja Anne Tavaststjerna, p. 044 459 6974, anne.tavaststjerna@pihtipudas.fi .

Hakemukset Kuntarekryn kautta tai sähköpostilla osoitteeseen anne.tavaststjerna@pihtipudas.fi
tai postitse Osastonhoitaja Anne Tavaststjerna, Pihtiputaan sairaala ja hoivaosasto, Asematie 12,
44800 Pihtipudas. Kuoreen merkintä: Hakemus

Hakemukseen tulee liittää tutkinto- ja työtodistukset sekä CV. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.pihtipudas.fi

Tutustu työnantajaan

Osastonhoitaja Anne Tavaststjerna, p. 044 459 6974, anne.tavaststjerna@pihtipudas.fi .

Viitasaaren kaupunki, Perusturva, Pihtiputaan sairaala
Osoite: Asematie 12, 44800 Pihtipudas

Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta ovat yhdistäneet palvelutuotantonsa 1.1.2005 lukien. Yhteistyösopimuksen mukaan Viitasaaren kaupunki vastaa perusturvan palveluista molempien kuntien alueella, teknisen toimen palveluista kaupungin osalta sekä ympäristötoimen palveluista koko Pohjoisen Keski-Suomen alueella. PIhtiputaan kunta vastaa sivistystoimen palveluista, hallinnon tukipalveluista molempien kuntien alueella, maataloushallinnosta koko Pohjoisen Keski-Suomen alueella ja teknisen toimen palveluista kunnan osalta.