Skip to main content
test
Lähihoitaja (3), autismikuntoutusyksikkö - Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Lähihoitajan vakituinen toimi autismikuntoutusyksikössä

Autismikuntoutusyksikössä tarjotaan kuntoutusta ja hoitoa aikuisille kehitysvammaisille, joilla on autismin kirjon oireyhtymä, Asperger, ADHD tai muu neuropsykiatrisen kuntoutuksen tarve. Yksikön toiminta painottuu määräaikaiseen kuntoutukseen sekä lyhytaikaisiin tutkimus- ja hoitojaksoihin. Kuntoutus on autismikuntoutuksen periaatteiden mukaista. Yksikössä on kolme 4-5-paikkaista pienryhmää, sekä kolme yksilöllisesti suunniteltua eriytettyä asiakaspaikkaa, joissa asiakas voi turvallisessa ympäristössä kuntoutua omat erityishaasteet huomioiden. Sairaala toimii opetussairaalana.

Lähihoitajana toimit asiakkaan omahoitajana yksilöllisten hoito- ja kuntoutussuunnitelmien mukaan, toteutat lääkehoitoa ja osallistut yksikön päivittäisten toimintojen hoitamiseen. Vastaat ja huolehdit asiakkaan kuntoutumisen sunnittelusta ja etenemisestä yhdessä yksikön kuntoutusohjaajan sekä muun moniammatillisen tiimin kanssa. Tuet asiakkaan itsemääräämisoikeutta sekä kannustat asiakasta tuomaan esille oman mielipiteensä ja näkemyksensä käyttäen eri kommunikaatiomenetelmiä. Omahoitajuuteen kuuluu myös omaisyhteistyö. Työtä tehdään pääsääntöisesti työparin kanssa. Työssä korostuu työntekijän tarkka havainnointikyky, aitous ja kiireetön läsnäolo. Nämä ovat tärkeitä työkaluja autismikuntoutuksessa.

Tarjoamme hyvät täydennyskoulutusmahdollisuudet ja pääset omalta osaltasi kehittämään työtä osana työyhteisöä, joka koostuu eri sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Laadukas perehdytys on meille tärkeää, joten perehdytämme sinut työtehtäviisi perehdytysprosessimme mukaisesti. Yksikössä on käytössä yhteisöllinen työvuorosuunnittelu, joten vaikutusmahdollisuudet omiin työvuoroihisi on hyvät. Työssä jaksamista ja palautumista edistää toimialueella olevat kuntosali ja uimahalli, jotka ovat käytettävissä henkilökunnan vuoroilla.

Eduksi luemme kokemuksen kehitysvamma- ja/ tai autismikuntoutustyöstä. Eduksi katsomme myös suuntautumisen vammaistyön tai kuntoutuksen osaamisalaan.
Arvostamme rauhallisuutta, sitoutumista työhön, halua ja motivaatiota kehittää itseään autismikuntoutustyön ammattilaiseksi.

Kelpoisuusehtona on soveltuva ammatillinen koulutus.

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus on SOTE-sopimus ja työaika on kokoaikatyö, jaksotyö (vuorotyö). Toimen koeaika on 6 kk. Tehtävän aloitus 26.9.2022 tai sopimuksen mukaan.

Toimeen valitun on esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan kuukauden sisällä työn aloittamisesta. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n ja 48 a §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys, jos henkilö on oleskellut pitkäaikaisesti (yli 6 kk) maassa, jossa tuberkuloosi on yleinen tai henkilöllä on muu erityinen altistuminen tuberkuloosille.

Lisäksi tehtävässä vaaditaan hygieniapassi, jonka voit tarvittaessa suorittaa myös työsuhteen alussa.

Lisätietoja tehtävistä antavat osastonhoitaja Merita Pentti, puh. 050 464 8478, (tiedustelut 15.-22.8. välisenä aikana), rekrytointisihteeri Susanna Vuonnala, puh. 044 485 9047, etunimi.sukunimi@pshp.fi.

Haastattelemme hakijoita mahdollisesti jo hakuaikana.

Hakuaika päättyy 22.8.2022.

Toimea haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta.
Hakemuksen voi jättää myös kirjallisena, jossa on mainittava haun numerotunniste (työavain), nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.

Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 14.30 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, rekrytointi.pirkanmaa@monetra.fi.

Lisätietoja

https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/meille_toihin

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Osastonhoitaja Merita Pentti, puh. 050 464 8478, (tiedustelut 15.-22.8. välisenä aikana), rekrytointisihteeri Susanna Vuonnala, puh. 044 485 9047, etunimi.sukunimi@pshp.fi

Lisätietoja

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tays on Suomen toiseksi suurin sairaala, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja liki miljoonalle suomalaiselle. Hoidamme vuosittain noin 220 000 eri potilasta ja meillä on lähes 8000 työntekijää.


Osoite: Pitkäniementie 11, 33380 Pitkäniemi
Tampereen yliopistollinen sairaala, Tays - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb