Lähihoitaja 3 kpl (kesätyö) Kotiutustiimi

Kotiutustiimin tavoitteena on, että turkulaiset ikäihmiset, vammaiset ja pitkäaikaissairaat voivat asua omissa kodeissaan riittävän hoidon ja hoivan turvin niin pitkään kuin se heidän toimintakykynsä huomioiden on mahdollista ja turvallista. Kotiutustiimin tehtävänä on kotiuttaa turkulaisia asiakkaita sairaalasta ja turvatata alkuun heidän sairaalan jälkeinen avun tarve. Työssä kunnioitetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja edistetään oikeutta itsenäiseen, hyvään elämään ja itseä sekä hoitoa koskevaan päätöksen tekoon. Yhteistyö asiakkaan läheisten kanssa on olennainen osa päivittäistä työtä.

Lähihoitajan työ kotiutustiimissä on laaja-alaista ja monipuolista. Lähihoitajan tehtävässä työskennellään ja liikutaan erilaisissa ympäristöissä asiakaskäynneillä ja asiakaskäyntien välillä. Alueena on koko Turku.

Lähihoitaja on moniammatillisen hoitotiimin jäsen, kenen tukena toimii sairaanhoitaja.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu soveltuva tutkinto taikka aikaisempi kouluasteinen koulutus.

Ajokortti on välttämätön. Hakijalta edellytetään hyviä ryhmätyö-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä asiakaslähtöistä työotetta. Lisäksi hakijalta edellytetään oma-aloitteisuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon.

Eduksi luetaan LOVe-lääkelupa, kokemus vanhustyöstä, Pegasos ja RAI-osaaminen, hyvät tietotekniset taidot sekä innostus kehittää hoitotyötä. Lisäksi eduksi luetaan kehittämishalukkuus.

Tarjoamme sinulle avoimen ilmapiirin jossa huumori kukoistaa. Saat perehdytyksen työtehtäviisi ja mukavan, tukea antavan työyhteisön,
Kotiutustiimin lähihoitajana pääset laajasti hyödyntämään ammattitaitoasi sekä kehittämään sitä myös käytännön työn kautta. Lähihoitajan työssä korostuu oman työn organisointi ja itsenäinen työskentely. Jos haasteet kiinnostaa niin ota yhteyttä.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

palveluesimies Pirkko Lämsä p. 040 1879249, pirkko.lamsa@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhuspalvelut, Kotihoito, Kotiutustiimi
Osoite: Turku, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.