lähihoitaja

Vesannon perusturvalautakunta julistaa haettavaksi

3 LÄHIHOITAJAN TOIMEA

Toimet täytetään vakituisesti, mikäli kunnanhallitus myöntää niille täyttöluvan.

Toimet sijoittuvat Vesannon kunnan perusturvaan / vanhustenhuoltoon. Lähihoitajien aloituspaikat ovat kotihoidossa tai palveluasumisessa.

Kotihoito käsittää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon toiminnot, tukipalvelut, päiväkeskuksen, omaishoidon tuen, perhehoidon, kotihoidon yöhoidon ja Vesakoti 3 ryhmäkodin palveluiden tuottamisen. Kotihoidon ydintehtäviä ovat kotona asumisen tukeminen, ennakoivan ja toimintakykyä ylläpitävän toiminnan kehittäminen ja uusien toimintamallien luominen.

Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon, hoivaa ja huolenpitoa arjessa. Palveluasuminen voi olla myös lyhytaikaista, ja sitä voidaan järjestää iäkkäälle henkilölle esimerkiksi omaishoitajan vapaiden ajaksi ja muutoinkin, jos se on iäkkään henkilön palvelutarpeen ja kotona selviytymisen kannalta tarkoituksenmukainen vaihtoehto.

Tehtäviin valitulita edellytetään soveltuvaa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tai muuta vastaavaa tutkintoa. Olet omatoiminen, sitoutunut ja omaat hyvät vuorovaikutustaidot. Sinulla on valmiudet työskennellä tiimissä ja omaat myönteisen suhtautumisen lähihoitajan työhön ja sen laadun kehittämiseen. Erityisosaaminen ja alan kokemus katsotaan eduksi. Kotihoidossa edellytetään oman auton käyttöä. Kotihoidon ja palveluasumisen työ on 3-vuorotyötä.

Toimeen valittavilla on 6 kk koeaika. Valittujen on ennen toimien vastaanottamista esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja

http://www.vesanto.fi

Tutustu työnantajaan

Liisa Kautovuori, 0400 823 860, liisa.kautovuori@vesanto.fi
Minna Pellikka, 0500 577 869, minna.pellikka@vesanto.fi
Anne-Leena Pellikka 044 788 5400, anne-leena.pellikka@vesanto.fi

Vesannon kunta
Osoite: Simolantie 15, 72300 Vesanto

Vesannon kunnan peruspalveluihin ollaan tyytyväisiä ja meillä ei juurikaan jonoja tunneta! Kunnassamme ”Pienuus on vahvuus”, joka näkyy ihmisten välisenä mutkattomina jutusteluina ja asioinnin helppoutena. Uusi, vuoden 2021 lopulla valmistuva koulukeskus tarjoaa terveet ja nykyaikaiset puitteet koululaisten opinpoluille 1-luokalta ylioppilaaksi saakka. Kunnassamme on myös runsaasti yhdistystoimintaa sekä hyvät ja edulliset harrastusmahdollisuudet.

Teemme parhaamme kuntalaisten hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen ja täydennämme mielellämme joukkoamme myös uusilla asukkailla. Rohkeatkin ideat otamme mieluusti vastaan yhdessä kehitettäviksi ja toteutettaviksi. Tuemme luovuutta, joka on uudistumisen alkuvoima. Vesanto on pieni, sinnikäs ja yhteisöllinen sydänmaa – ja toivottavasti myös Sinun kotipitäjäsi jo lähitulevaisuudessa!

Vesannon kunta on savuton työpaikka.