Kemijärven kaupungin hyvinvointipalveluiden palvelualueelle haetaan uudelleen LÄHIHOITAJAA 3.5.2021 alkaen toistaiseksi tai sopimuksen mukaan. Palvelussuhteen alkaessa sijoituspaikkana on kotipalvelu.

Kotipalvelun asiakkaat ovat pääsääntöisesti ikäihmisiä. Hoiva ja hoito tapahtuvat asiakkaiden omissa kodeissa. Lähihoitajan työtehtäviin kotihoidossa kuuluu asiakkaan perushoidossa avustaminen kuntouttavalla työotteella asiakkaan omia voimavaroja tukien. Työ on monipuolista ja itsenäistä. Lähihoitajan työhön kuuluu asiakkaiden hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä tarvittaessa tukipalveluiden järjestäminen yhdessä tiimin sairaanhoitajien ja lääkärin kanssa. Kotipalvelussa on käytössä mobiili toiminnanohjausjärjestelmä. Työ on 3-vuorotyötä.

Toivomme hakijoilta hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia yksin että osana moniammatillista tiimiä. Työ edellyttää ajokorttia ja mielellään myös oman auton käyttömahdollisuutta.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valinnassa noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on savuton.

Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät asetus (559/94) terveydenhuollon ammattihenkilöistä mukaisesti.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Hakemuksia ei palauteta.

Hakemus toimitetaan 16.4.2021 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 351828) tai Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin osoitekenttään merkintä LÄHIHOITAJA.

Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.

Käytämme kaupunginhallituksen päätöksen 22.2.2021 § 63 mukaisesti anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen.

Lisätietoja

http://www.kemijarvi.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa kotihoidon osastonhoitaja Riitta Kerkkä 040 820 6906 tai riitta.kerkka@kemijarvi.fi.

Ikäihmisten palvelut
Osoite: Sairaalakatu 9, 98100 Kemijärvi

Kemijärvi on n. 7 400 asukkaan tuntureiden kaupunki taivaan tulien loisteessa. Vesistöjen ympäröimänä Kemijärvi tarjoaa asukkailleen ja matkailijoille loistavat harraste- ja ajanviettomahdollisuudet sekä viihtyisän asuinympäristön.

Suggested jobs