lähihoitaja

Kaskisten kaupungin perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 15.4.2021 klo 12.00 mennessä

LÄHIHOITAJAN toimen

Lähihoitaja palkataan vanhustenhuoltoon. Henkilö toimii hoitajapoolissa sekä tehostetun palveluasumisen puolella Mariakodissa, että kotihoidossa. Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajalla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (272/05) 8 §:n mukainen kelpoisuus. Toimeen valitulta edellytetään molempien kotimaisten kielten tyydyttävää kirjallista ja suullista taitoa. Jaksotyöaika. Jatkossa tehtävä tulee mahdollisesti sisältämään varallaoloa. Palkkaus on KVTES:n mukainen sekä Kaskislisä 150 €/kk, yht. 2195,91 €/kk. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Työ alkaa 1.5.2021 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset lähetetään Kuntarekryyn tai osoitteella;
Kaskisten kaupunki
Perusturvalautakunta
Raatihuoneenkatu 34
64260 Kaskinen

Sähköisesti osoitteeseen: info@kaskinen.fi


Työhaastattelut voidaan aloittaa hakuaikana.


Lisätietoja:
Vanhuspalveluvastaava Anne Kotiranta
puh.040-5042534
anne.kotiranta@kaskinen.fi

Tutustu työnantajaan

Anne Kotiranta, 040-504 2534

Kaskisten kaupunki, Perusturvaosasto
Osoite: Kirkkokatu 36, 64260 Kaskinen

Kaskisten vanhuspalveluissa on 21 paikkainen tuetun palveluasumisen yksikkö sekä kotihoito yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi johon kuuluu myös kotisaraanhoito. Palvelutalon asukkaat ovat monisairaita vanhuksia jotka eivät enää selviä kotona kotihoidonkaan turvin.

Suggested jobs