test

Rovaniemen kaupungin Ikäihmisten palvelualueella kotiin annettavissa palveluissa
on haettavana

5 lähihoitajan toimea
Toimien tämän hetkisenä sijoituspaikkoina on kotihoidon Pohjolantiimi ja Rovatiimi.

Kotihoito toimii Ikäihmisten palvelualueella järjestäen palvelutarpeen arvioinnin perusteella kotihoitoa erilaisissa elämäntilanteissa oleville ikäihmisille heidän omassa kodissaan. Lähihoitaja tukee työssään ikäihmisten kotona asumista auttamalla heitä arjen toiminnoissaan. Työsi kotihoidossa on vuorovaikutuksellista ja työpäivääsi kuuluu ikääntyvien kohtaamista, jotka tarvitsevat huolenpitoa. Lähihoitaja on osa moniammatillista tiimiä, jossa jokaisen työpanosta arvostetaan. Tarjoamme myös mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhösi sekä kartuttaa hoitotyön osaamista ja työkokemusta ikäihmisten palveluiden parissa.

Työnantajana tarjoamme kattavan perehdytyksen aikaisemman kokemuksesi ja osaamisesi mukaisesti. Lisäksi sinulla on mahdollisuus vaikuttaa työvuoroihin, saat alan täydentävää koulutusta, työterveyshuollon palvelut sekä ePassi -edun.

Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan lähihoitajan tutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto. Lähihoitajana toimiessa odotamme sinulta aitoa kiinnostusta ikäihmisten palveluita kohtaan.

Työ on kaksivuorotyötä ja tehtävän hoitamiseen tarvitset ajokortin. Oman auton käyttö katsotaan eduksi.

Palkkaus SOTE-sopimuksen mukaisesti.

Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n edellyttämää rokotussuojaa. Työnantajalla on oikeus pyytää ja ottaa vastaan huumausainetestiä koskeva todistus (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (13.8.2004/759 7§). Vakituiseen toimeen valitulla tarkastus ajoittuu koeaikaan.

Toimessa on neljän kuukauden koeaika.

Toimen täyttämisessä noudatetaan anonyymiä rekrytointimenettelyä. Käytännössä rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Taustatiedoissa kysyttävät tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle. Tavoitteenamme on anonyymin rekrytointimenettelyn avulla kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen ja työkokemukseen.

Toimeen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry Hakuaika päättyy 17.1.2022 klo 15.00.

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhaku palveluun, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, kaupungin kirjaamo, Koskikatu 25, 2. krs / Osviitta, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 17.1.2022 klo15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja:
Palveluvastaava Liisa Ylevä 0406697632
Palveluvastaava Henna Saarela 0401955672
sähköposti etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Lisätietoja

Ikäihmisten palvelualue, kotiin annettavat palvelut

Rovaniemen kaupungin hyvinvointipalveluihin kuuluu avovastaanotto, asumispalvelujen erityispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, palveluohjaus ja Ikäosaamiskeskus, päihdehuollon palvelut, työikäisten ja lapsiperheiden palvelut, sairaalapalvelut, sosiaalisen, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaispalvelut sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1000 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.


Osoite: Pohjolankatu 2, 96100 Rovaniemi

Rekommenderade jobb