test

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana kaksi (2) lähihoitajan tointa, jotka sijoittuvat palvelussuhteen alkaessa hoidon ja hoivan tulosalueelle kotona asumisen tuen tulosyksikköön. Toimen tämän hetkinen sijoituspaikka on Raahen kotihoidossa. Työ on kaksivuorotyötä.

Kelpoisuusehtona lähihoitajan toimeen on sosiaalihuollon kelpoisuuslain 8§:n mukainen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai alan aikaisempi kouluasteinen tutkinto. Arvostamme myös monipuolista työkokemusta, joustavuutta ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Työssä painotamme asiakkaan omia voimavaroja hyödyntävää ja kuntouttavaa työotetta. Käytämme ikääntyneiden toimintakyvyn arvioinnissa ja hoidon suunnittelussa RAI- järjestelmää. Siksi toivommekin, että sinulla on siitä kokemusta tai olet motivoitunut perehtymään siihen.

Viihdyt kanssamme, mikäli olet positiivisesti asioihin suhtautuva ja nautit oman työsi kehittämisestä. Olet aloitteellinen ja suunnittelet työtäsi joustavasti. Sinulla on avoin asenne toiminnan kehittämiseen. Arvostamme monipuolista työkokemusta kotiin annettavista palveluista, joustavuutta ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Liikkuvan työn vuoksi ajokortti on välttämätön ja oman auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi.

Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja hygieniapassi 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Noudatamme toimien täytössä kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävässä edellytetään 1.3.2018 lähtien tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Valmistauduthan esittämään henkilötodistuksen ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä maksetaan 1.12.2021 jälkeen alkaviin uusiin palvelussuhteisiin valituille hoitohenkilöstötyöntekijöille 400 €/kertapalkkio, kun yhtäjaksoista palvelusta on kertynyt 7 kk. Kertapalkkio on voimassa ajalla 1.12.2021-31.12.2022.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat kotihoidon palveluesimies Hannele Kaila puh. 040 135 8423 ja tulosyksikköjohtaja Helena Mattila 040 135 8569. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ras.fi

Lisätietoja

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 32.900 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun kuntayhtymä on savuton työpaikka. Tervetuloa joukkoomme!


Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe

Rekommenderade jobb