Skip to main content
test
Lähihoitaja - Tyrnävän kunta

Tyrnävän kunta/ iäkkäiden palvelut

hakee 5 LÄHIHOITAJAA toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen sekä 2 LÄHIHOITAJAA sijaisuuteen. Tehtävä on mahdollista täyttää jo hakuajan aikana, kun tehtävään sopiva työntekijä löytyy.

Tarjoamme kehittyvän ja mukavan yhteisön, jossa tehdään moniammatillista tiimityötä.

Sosiaali- ja terveysosaston vuorotyöyksiköissä on käytössä rekrytointilisä ajalla 1.2.2022 - 30.9.2022 siten, että kun työn aloittaminen on sijoittunut ko aikavälille ja työsopimuksen kesto on vähintään kolme (3) kuukautta, rekrytointilisä 500 euroa maksetaan kertapalkkiona määräaikaisuuden päättyessä tai vakinaisen henkilön ollessa kyseessä koeajan päättyessä.

Käytössä on myös Tyrnävän kunnan henkilöstöä koskeva kertapalkkiokäytäntö ajalle 1.2.2022 - 30.9.2022 koskien rekrytointia sosiaali- ja terveysosaston vuorotyöyksiköihin. Mikäli Tyrnävän kuntaan työ-/ tai virkasuhteessa oleva henkilö löytää sosiaali- ja terveysosaston vuorotyöyksiköihin soveltuvan työntekijän ja se johtaa vähintään kolmen (3) kuukauden työsopimuksen solmimiseen, maksetaan rekrytointivinkin antajalle kertapalkkio 500 euroa määräaikaisen työntekijän työsuhteen päättyessä Tyrnävän kuntaan tai vakinaisen työntekijän koeajan päättyessä. Rekrytointivinkki todennetaan siten, että kun rekrytoitava työntekijä hakee tehtävää normaalisti Kuntarekryn kautta, hän merkitsee vapaamuotoiseen hakemukseensa rekrytointivinkin antaneen henkilön nimen. Rekrytoiva esihenkilö tekee viranhaltijapäätöksen kertapalkkion maksamisesta.

Tarkempi kuvaus tehtävistä:

1 LÄHIHOITAJAA haetaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.6.2022 alkaen varahenkilö- tehtävään iäkkäiden palveluihin (tehostettu palveluasuminen/kotihoito). Työ on varahenkilöstön toiminnan mukaisesti pääsääntöisesti kaksivuorotyötä ja siihen kuuluu kiertäminen kahden eri yksikön välillä. Työ edellyttää hyvän ammattitaidon lisäksi joustavuutta ja kykyä työskennellä muuttuvissa toimintaympäristöissä.

1 LÄHIHOITAJAA/PÄIVÄTOIMINNAN OHJAAJAA toistaiseksi voimassa olevaan työsuh-teeseen. Työ alkaa heti tai sopimuksen mukaan. Tehtävään sisältyy lähihoitajan työtä sekä kotihoidossa että asumispalveluyksikössä sekä päivätyöluonteisia päivätoiminnan ohjaajan tehtäviä 10-40 % työajasta.

1 LÄHIHOITAJAA haetaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.4.2022 alkaen.

1 LÄHIHOITAJAA haetaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.6.2022 alkaen.

1 LÄHIHOITAJAA haetaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.7.2022 alkaen.

1 LÄHIHOITAJAA haetaan sijaisuuteen ajalle 28.03.2022-31.08.2023.

1 LÄHIHOITAJAA haetaan sijaisuuteen ajalle 11.07.2022-31.12.2023.

Lähihoitajan työ on laaja-alaista ja monipuolista. Lähihoitaja toteuttaa kuntouttavaa hoito-työtä itsenäisesti asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti, osallistuu lääke-hoidon toteuttamiseen suoritetun lääkeluvan jälkeen, arvioi asukkaan toimintakykyä ja hoidon tarvetta ja laatii niiden perusteella asukkaalle hoitosuunnitelman. Asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitosuunnitelman laatimisessa lähihoitaja käyttää RAI-laatujärjestelmää ja sen tuottamaa tietoa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 §:n mukainen tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaisesti. Palkkaus määräytyy SOTE sopimuksen palkkahinnoittelun 02SOS06A mukaan (tehtäväkohtainen palkka 2277,74 €/kk). Työsuhteessa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Koeajan aikana edellytämme sinulta lääkehoidon osaamisen osoittamista. Valitun on esitettävä ennen työsuhteen vas-taanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Toivomme Sinulta aktiivista ja kehittävää työotetta sekä oma-aloitteisuutta. Toivomme Si-nun olevan motivoitunut tiimipelaaja. Arvostamme kokemusta ikääntyneiden hoitotyöstä. Työssä tarvitaan ammattitaitoa, hyviä ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Hakijoilta odotetaan aitoa kiinnostusta ja sitoutumista iäkkäiden hoitotyöhön.

Työ on asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa hoitotyötä. Ajokortti välttämätön. Työ on kaksi- tai kolmivuorotyötä.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Valmiiden työnhakijoiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Työntekijällä tulee olla tartuntatautilain 48 §:n mukainen rokotussuoja sekä 48 a §:n mukainen suoja (joko rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan.) Ennen töiden alkamista työntekijän tulee esittää covid-19 todistus esimiehelle.

Hakuaika päättyy 31.05.2022 klo 16:00. Ilmoita hakemuksessa, jos haet vain tiettyjä tehtäviä.

Lisätietoja antaa: vs. osastonhoitaja Anna-Maria Mäki-Paavola p. 050 326 0296, palvelupäällikkö Kristiina Orajärvi p. 040 664 6474; sähköposti: etunimi.sukunimi@tyrnava.fi.

Lisätietoja

http://www.tyrnava.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa: vs. osastonhoitaja Anna-Maria Mäki-Paavola p. 050 326 0296, palvelupäällikkö Kristiina Orajärvi p. 040 664 6474; sähköposti: etunimi.sukunimi@tyrnava.fi.

Lisätietoja

Tyrnävän kunta

Tyrnävä - paikka kasvaa!

Oulun seudulla sijaitseva Tyrnävä on rohkea, kasvava ja kehittyvä noin 7 000 asukkaan maaseutukunta. Ikärakenteeltaan poikkeuksellisen nuoren kuntamme osalta on tärkeää, että voimme jatkossakin rakentaa omaleimaista, mielenkiintoista ja houkuttelevaa ympäristöä.

Tule mukaan reippaaseen ja ennakkoluulottomaan joukkoomme!


Osoite: Kirkkotie 9, 91800 Tyrnävä

Rekommenderade jobb