Skip to main content
test
Lähihoitaja - Akaan kaupunki

Urjalan kotihoito sisältää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelut sekä osallistuu myös kotiin vietävien tukipalvelujen tuottamiseen. Kotihoidossa teemme tiivistä yhteistyötä asiakasohjauksen, kotiutus- ja kotikuntoutustiimin kanssa. Toteutamme kotihoitoa sekä fyysisinä kotikäynteinä että etäpalveluna. Käytössämme on Kotihoito Mukana -mobiilijärjestelm, Pegasos -potilastietojärjestelmä ja lisäksi käytämme RAI-järjestelmää sekä etähoivan VideoVisit-palvelua.

Olemme mukana Pirkanmaan yhteisessä Pirkoti -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on luoda yhtenäisiä toimintamalleja kotihoitoon joiden avulla turvataan laadukkaat ja yksilölliset palvelut asiakkaan kotiin.

Kotihoidossa työ tehdään asiakkaan kotona. Kotihoidon tavoitteena on tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään, mikä edellyttää kotihoidon lähihoitajalta kokonaisvaltaista, asiakkaan toimintakyvyn ja elämänhallinnan tukemista. Työ sisältää sekä sairaanhoidollista palvelua, kuntoutusta että päivittäisissä toiminnoissa avustamista.

Kotihoidon lähihoitajan työssä arvostamme erityisesti aitoa kiinnostusta ikääntyneiden hoitoa kohtaan, toimintakykyä ylläpitävää työotetta ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Työ edellyttää kykyä itsenäiseen työhön ja kiinnostusta ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen. Työ tarjoaa Sinulle itsenäisen, vaihtelevan ja palkitsevan työympäristön, missä saat kehittyä monipuolisesti.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- tai terveysalan perustutkinto tai alan aikaisempi koulutusasteinen ammatillinen tutkinto.

Edellytämme tartuntatautilain 48 a:n mukaista rokotesuojaa.

Työaikamuotona kotihoidossa on jaksotyö. Työ on kaksivuorotyötä.

Oma auto on välttämätön.

Palkkaus ja työaika määräytyvät SOTE-TES mukaan.

Työsuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Toimeen valitun on toimitettava kuukauden kuluessa tehtävän vastaanottamisesta hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Lisätietoja

https://akaa.fi/tukea-arkeen/asiakasohjaus/kotihoito/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Anne Seppälä 040-335 4326 / anne.seppala@akaa.fi (aikavälillä 27.6-24.7.2022)
Merja Niekka 040-335 4290 / merja.niekka@akaa.fi (aikavälillä 22.6-26.6.2022)

Lisätietoja

Akaan kaupunki, Perusturvatoimi, Vanhuspalvelut, Kotipalvelu, Urjalan palvelualue

Akaa on n. 16 500 asukkaan kehittyvä kaupunki Suomen kasvukäytävällä.

Akaan kaupungin elinvoimaisuuden kulmakiviä ovat loistavat liikenneyhteydet ja erinomainen sijainti kasvun keskiössä.

Savuttoman kaupungin palveluksessa työskentelee noin 1 050 työntekijää.

Akaa tuottaa vanhuspalvelut, vammaispalvelut ja perusterveydenhuollon palvelut yhteistoiminta-alueella, jonka muodostavat Akaan kaupunki ja Urjalan kunta. Yhteistoiminta-alueen asukasluku on n. 21 200


Osoite: Sairaalantie 9b, 31760 Urjala
Akaan kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb