Skip to main content
test

Rovaniemen kaupungin ikäihmisten palvelualueella
on haettavana

2 lähihoitajan toimea 1.8.2022 alkaen
tämän hetkisenä sijoituspaikkana Ryhmäkoti Metsätähti.

Ryhmäkoti Metsätähti on 16-paikkainen palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen yksikkö. Hoitotyötä ohjaa kuntouttava työote sekä asukkaiden omannäköisen ja mielekkään arjen tukeminen. Muita toimintaa ohjaavia tärkeitä arvoja ovat turvallisuus ja inhimillisyys. Asukkaat asuvat palvelutalossa elämänsä loppuun saakka.

Haemme tehtävään osaavaa, hyvät vuorovaikutustaidot omaavaa lähihoitajaa, joka on aidosti kiinnostunut ikäihmisten inhimillisen ja omannäköisen elämän tukemisesta sekä hyvän perushoidon yksilöllisestä toteuttamisesta ja kehittämisestä. Tarjoamme mielenkiintoisen vastuullisen työn ja kivat työkaverit sekä kaupungin henkilöstöedut (mm. ePassi ja kattava työterveyshuolto).

Lähihoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan lähihoitajan perustutkinto tai vastaava aiempi koulutus.

Palkkaus on SOTE-sopimuksen mukainen.

Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään Tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n ja 48a §:n edellyttämää rokotussuojaa. Työnantajalla on oikeus pyytää ja ottaa vastaan huumausainetestiä koskeva todistus (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 13.8.2004/759 7§). Vakituiseen virkaan valitulla tarkastus ajoittuu koeaikaan.

Toimessa on neljän kuukauden koeaika.

Toimen täyttämisessä noudatetaan anonyymiä rekrytointimenettelyä. Käytännössä rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Taustatiedoissa kysyttävät tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle. Tavoitteenamme on anonyymin rekrytointimenettelyn avulla kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen ja työkokemukseen.

Toimeen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry Jos ei ole mahdollisuutta tehdä sähköistä hakemusta, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, kaupunginkirjaamo, Koskikatu 25, 2 krs/Osviitta, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike.

Hakuaika päättyy 7.7.2022 klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tiedustelut Viola Luusua-Nurmela, viola.luusua-nurmela@rovaniemi.fi, p. 016-3228315.

Lisätietoja

Kotiin annettavat palvelut, Asumispalvelut ja ympärivuorokautinen hoiva, Ryhmäkoti Metsätähti 1

Rovaniemen kaupungin hyvinvointipalveluihin kuuluu avovastaanotto, asumispalvelujen erityispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, palveluohjaus ja Ikäosaamiskeskus, päihdehuollon palvelut, työikäisten ja lapsiperheiden palvelut, sairaalapalvelut, sosiaalisen, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaispalvelut sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1000 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.


Osoite: Hangaspisto 2, 96400 Rovaniemi

Rekommenderade jobb