Skip to main content
test

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana kaksi (2) lähihoitajan vakinaista tehtävää, joiden sijoituspaikka palvelusuhteen alkaessa on asumispalveluiden sijaispoolissa Hoidon ja hoivan tulosalueella.

Sijaispoolin hoitajana teet työtäsi neljässä ympärivuorokautista hoivaa tarjoavassa palvelukeskuksessamme (Kotiranta, Salonkartano, Mäkelänrinne ja Jokikartano) tarpeen mukaan sijaistaen henkilökuntamme äkillisiä ja lyhytaikaisia poissaoloja.

Toivomme, että sisäisenä sijaisena sujahdat mutkattomasti osaksi erilaisia työyhteisöjä, omaat positiivisen työasenteen ja paikan vaihtaminen ei tuota sinulle ongelmia. Ammatillisesti sinulla on hyvät taidot toimia lähihoitajana. Ominaisuuksinasi arvostamme aitoa kiinnostusta ikäihmisten hoitamiseen, kinestetiikan osaamista ja kuntoutumista edistävän toimintamallin mukaista työskentelytapaa sekä hyviä kliinisiä- ja vuorovaikutustaitoja. Liikkuvan työn vuoksi ajokortti on välttämätön ja oman auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi.

Kelpoisuusehtona lähihoitajan toimeen on terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen pätevyys tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Edellytämme tehtävässä Tartuntatautilain 48 §:n ja 48a §:n tarkoittamaa rokotussuojaa asukkaiden ja potilaiden suojaamiseksi koko työsuhteen voimassaoloajan.


Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä maksetaan vakituiseen työsuhteeseen tulevalle lähihoitajalle rekrytointilisää 300 euroa kuukaudessa vuoden 2022 loppuun saakka. Kuukausittain maksettavan rekrytointilisän lisäksi tarjolla on myös kertapalkkio, joka on sitä suurempi mitä nopeammin työntekijä pääsee aloittamaan kuntayhtymän palveluksessa. Mikäli työntekijä on kuntayhtymän palveluksessa 3.7.2022 mennessä, hän on oikeutettu 600 euron kertakorvaukseen. Jos aloituspäivä on 25.7.2022 mennessä, kertapalkkio on 400 euroa ja 15.8.2022 mennessä aloittaville kertapalkkio on 200 euroa. Sekä rekrytointilisään että kertapalkkioon on oikeutettu vähintään 2 kuukauden mittaisella palvelussuhteella.

Valmistauduthan todistamaan henkilöllisyytesi ja esittämään alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Noudatamme toimen täytössä kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa palveluesimies Henna Jokimäki p. 040 135 8586. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@ras.fi

Lisätietoja

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 33.000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun kuntayhtymä on savuton työpaikka.


Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb