Skip to main content
test

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettavana (2) kaksi lähihoitajan tointa, jotka sijoittuvat palvelussuhteen alkaessa hoidon ja hoivan tulosalueelle kotona asumisen tuen tulosyksikköön. Toimien tämän hetkinen sijoituspaikka on Raahen kotihoidossa.

Kelpoisuusehtona lähihoitajan toimeen on sosiaalihuollon kelpoisuuslain 8§:n mukainen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai alan aikaisempi kouluasteinen tutkinto. Arvostamme myös monipuolista työkokemusta, joustavuutta ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Työssä painotamme asiakkaan omia voimavaroja hyödyntävää ja kuntouttavaa työotetta. Käytämme ikääntyneiden toimintakyvyn arvioinnissa ja hoidon suunnittelussa RAI- järjestelmää. Siksi toivommekin, että sinulla on siitä kokemusta tai olet motivoitunut perehtymään siihen.

Viihdyt kanssamme, mikäli olet positiivisesti asioihin suhtautuva ja nautit oman työsi kehittämisestä. Olet aloitteellinen ja suunnittelet työtäsi joustavasti. Arvostamme monipuolista työkokemusta kotiin
annettavista palveluista, joustavuutta ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Liikkuvan työn vuoksi ajokortti on välttämätön ja oman auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä maksetaan vakituiseen työsuhteeseen tulevalle lähihoitajalle rekrytointilisää 300 euroa kuukaudessa vuoden 2022 loppuun saakka. Rekrytointilisään
on oikeutettu vähintään 2 kuukauden mittaisella palvelussuhteella.

Edellytämme tehtävässä Tartuntatautilain 48 §:n ja 48a §:n tarkoittamaa rokotussuojaa asukkaiden ja potilaiden suojaamiseksi koko työsuhteen voimassaoloajan.

Valmistauduthan todistamaan henkilöllisyytesi ja esittämään alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja hygieniapassi 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Noudatamme toimen täytössä kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat palveluesimies Irma Haapaniemi p. 08 849 5733 ja tulosyksikköjohtaja Helena Mattila p. 040 135 8569. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@ras.fi

Lisätietoja

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 33.000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun kuntayhtymä on savuton työpaikka.


Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb