Lähihoitaja (5 toimea) vanhuspalvelut

Lähihoitajan tehtävänä on huolehtia asukkaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kuntouttavalla työotteella. Hän toteuttaa laadukasta, kodinomaista ja taloudellista toimintaa lait, asetukset, resurssit sekä ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma, omavalvontasuunnitelma ja kuntastrategia huomioiden.

Tavoitteena asukkaan hyvän elämän ylläpitäminen ja edistäminen.
Hakijalta edellytetään sosiaali- ja terveysalan toisen asteen lähihoitajan tutkintoa.

Odotamme valitulta hyviä yhteistyötaitoja, joustavuutta ja valmiutta työn kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Tehtävän hoitaminen edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta.

Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävä edellyttää tartuntalain (1227/2015) 48§:n mukaista rokotussuojaa, sekä todistusta huumausainetestistä. Hakijalla oltava ajantasaiset lääkehoidon luvat tai suoritettuna 30 päivän sisällä valinnasta.

Tutustu työnantajaan

Kotihoidon esimies Tuija Kelahaara
p.0404883551
tuija.kelahaara@lapinlahti.fi
Vanhustyönjohtaja Elisa Pajala
p.0404883531
elisa.pajala@lapinlahti.fi
Kotipihan vastaava sairaanhoitaja Marika Ahonen
p.0404883651
marika.ahonen@lapinlahti.fi

Lapinlahden kunta, vanhuspalvelut, kotihoito
Osoite: Kansantie 10 73100 Lapinlahti, 73100 Lapinlahti

Lapinlahden kunta on tulevaisuuteen uskova, vireä, noin 9800 asukkaan kulttuuri-ja liikuntapitäjä, jonka peruspalvelut ovat kunnossa. Kunta on hyvien liikuntayhteyksien, viitostien ja Savonradan varrella Ylä-Savossa. Laajakaistayhteydet kattavat lähes koko kunnan. Lapinlahti on savuton kunta.