Haemme lähihoitajaa Järvenpään kotiutustiimiin

alkaen sopimuksen mukaan - 30.4.2021.

Hakuaika päättyy 10.12.2020 klo 14.00. (jatkettu)

Järvenpään kotiutustiimi toimii osana kotiutumisen tuen palveluita. Kotiutustiimin tavoitteena on ottaa vastaan uudet ja kotiutuvat asiakkaat joustavasti ja oikea-aikaisesti sekä toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnin perusteella ohjata asiakkaat tarpeen mukaisten palvelujen piiriin.

  • Työ on kotona tapahtuvaa tavoitteellista toimintaa, joka tukee asiakkaiden toimintakyvyn paranemista ja mahdollistaa pärjäämisen kotona mahdollisimman itsenäisesti, omatoimisesti ja turvallisesti. Asiakkaat ovat arviointijaksolla keskimäärin 2-4 viikkoa. Työ on tiivistä yhteistyötä palveluohjauksen, tehostetun kotikuntoutuksen, osastojen ja kotihoidon kanssa.
  • Tiimi toimii yhteisöohjautuen valmentavan esimiehen tuella. Tiimissä työskentelee lähihoitajia ja sairaanhoitajia ja tukena tiimeillä on lääkäripalvelut.
Edellytämme motivaatioita kehittää omaa osaamista, työtä ja tiimin toimintaa siten, että asiakkaiden turvallinen kotiutuminen ja palvelutarpeen arviointi toteutuvat asiakaslähtöisesti yksilöllisen tarpeen mukaan ja yhteistyö asiakkaan hoitoon osallistuvien kanssa on mutkatonta.

Kelpoisuusehtona edellytämme valittavalta terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994, asetus 564/1994) mukaista sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tai alan aiempaa kouluasteista ammatillista perustutkintoa sekä soveltuvuutta tehtävää

Arvostamme kokemusta ikääntyneen hoitamisesta ja kuntouttavasta työotteesta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kirjaamisosaamista, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä kiinnostusta oman työn ammatilliseen kehittämiseen. Odotamme että, asiakaslähtöisyys on Sinulle ykkösasia. Työn hoitaminen edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuus on suotavaa.

Tarjoamme hyvän työyhteisön, mielenkiintoisen ja monipuolisen työnkuvan sekä mahdollisuuden olla mukana kehittämässä kotiutumisen tuen toimintaa. Panostamme hyvään työntekijän perehdytykseen ja autamme tiimissä toinen toisiamme, joten olemme koko tiiminä tukena moniammatillisesti.

Lisätiedot & yhteydenotot:

  • kotihoidon esimies Pia Mehtonen puh. 050 497 1722, pia.mehtonen@keusote.fi
  • lemme hakijoihin yhteydessä jo hakuaikana.
Palvelussuhteen ehdot sekä palkkaus määräytyvät voimassa olevan KVTES:n mukaan. Koeaika on puolet työsuhteen kestosta.
  • LOVe-lääkehoidon verkko-opinnot, tentit ja käytännön näytöt tulee suorittaa koeajan puitteissa.
  • Tartuntatautilaki 48§ velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajan varmistumaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden parissa työskentelevän henkilökunnan riittävästä rokotussuojasta.
Tutustu työnantajaan

kotihoidon esimies Pia Mehtonen puh. 050 497 1722, pia.mehtonen@keusote.fi
lemme hakijoihin yhteydessä jo hakuaikana.

Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.