test

Lähihoitaja, asumisapalvelut, Iisalmi

Hakuaika päättyy  2.2.2023 12:00

Palvelukeskus Kirkonsalmi on Iisalmessa sijaitseva Pohjois-Savon hyvinvointialueen ikäihmisten asumispalveluyksikkö. Palvelukeskus tarjoaa pitkä- ja lyhytaikaishoitoa ikäihmisille. Yksikössä on viisi osastoa, joista kaksi on profiloitunut muistisairauksia sairastavien ikäihmisten hoitoon.

Lähihoitajan tehtävään kuuluu asiakkaiden kokonaisvaltainen hoito ja hoiva. Pyrimme mahdollistamaan asiakkaillemme mahdollisimman aktiivisen arjen. Tätä vahvistamme esimerkiksi omahoitajuudella sekä erilaisilla viriketuokioilla, jotka ovat jokaisen työntekijän vastuulla. Jokaiselle työntekijälle on nimetty oma tiimi ja vastuualueet. Tarpeen mukaan työskentely yksikön eri osastoilla on mahdollista.

Odotamme, että lähihoitaja omalla ammattitaidolla tukee asiakkaidemme mielekästä ja turvallista arkea. Ammattitaidon lisäksi odotamme innostunutta sekä positiivista asennetta ikäihmisten hoitoon ja hoivaan sekä toiminnan kehittämiseen. Arvostamme myös hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä itsenäistä työotetta.

Tarjoamme monipuolisen ja merkityksellisen työtehtävän. Kehitämme toimintaamme sekä osaamistamme jatkuvasti ja hyvinvointialueella olemme aina valmiita tukemaan, mikäli haluat kehittyä ja edetä työssäsi.

Toinen tehtävistä on keskitetyssä sijaishankinnassa ja pääasiallinen työskentelypaikka on Palvelukeskus Kirkonsalmi.
Hallinnollinen palveluesihenkilö on Marjut Kainulainen, lähijohtamisesta huolehtivat työyksikön esihenkilö Henna Rytkönen ja lähiesihenkilö Anne Korhonen.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on lähihoitajan tai perushoitajan tutkinto (sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annettu laki 272/05 8§). Tehtävään edellytetään tartuntatautilain 48§ mukaista rokotussuojaa. Työ on kolmivuorotyötä.

Anne Korhonen p. 040 8302652, anne.korhonen1@pshyvinvointialue.fi
Marjut Kainulainen p. 040 7126712, marjut.kainulainen@pshyvinvointialue.fi

Organisaation työpaikat

Työnantaja

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Tutustu työnantajaan