Skip to main content
test
Lähihoitaja, Hengitystukiyksikkö - Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Haluatko työskennellä hengityshalvauspotilaan hoitotiimissä? Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on haettavana lähihoitajan/perushoitajan sijaisuus Turun yliopistollisen keskussairaalan hengitystukiyksikkössä, Pyhärannan hengityshalvauspotilaiden hoitotiimissä.

Yksikkö siirtyi 1.1.2023 osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta.

Aikaisempi kokemus ei ole välttämätön, sillä jokainen uusi työntekijä perehdytetään hoitotiimin työhön 3-7 pv ennen sijaisuuden alkua.

Hengityshalvauspotilaat ovat pääsääntöisesti trakeostomoituja, kotiventilaattorin kanssa kotona tai kodinomaisissa tiloissa eläviä ihmisiä. Potilaan hoitotyö tapahtuu hoitotiimin jäsenenä potilaan kotona tai hoitolaitoksessa omassa huoneessa. Erilainen hoitoympäristö ja potilaan lähiyhteisön huomioiminen vaatii, että hoitaja huomio potilaan elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti. Hengityshalvauspotilaan hoitotyö sisältää potilaan perushoidon, akuuttitilanteiden hallinnan sekä laitteiden ja hoitovälineiden huollon. Lisäksi potilaat tarvitsevat paljon tukea, ohjausta ja lähellä oloa. Hoitotyö osaltaan auttaa potilasta saavuttamaan mahdollisimman hyvän elämän laadun. Hengityshalvauspotilaan hoitotiimissä työskentely on itsenäistä ja vaatii hoitajalta päätöksentekotaitoa, uuden oppimisen halua, joustavuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Kelpoisuusvaatimuksena terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 tai sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 mukainen pätevyys.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Kirjaa hakemukseesi milloin voit aloittaa perehdytyksen.

Lisätietoja

https://vshyvinvointialue.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa osastonhoitaja Kristiina Ylitalo-Liukkonen, p. 02 313 2009, apulaisosastonhoitaja Tuula Sirkiä, p. 02 313 6304 tai ylihoitaja Hanna Vinberg, p. 02 313 2029.
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Lisätietoja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue, TYKS/sairaalapalvelut, Totek, Hengitystukiyksikkö

Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialuetta rakentavat yhdessä kaikki 27 kuntaamme, sairaanhoitopiiri, erityishuollon palvelut sekä pelastuslaitos.

Meistä tulee noin 23 000 asiantuntijan uusi työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen.

Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa!


Osoite: Pyhäranta/Ihode, 27320 Ihode

Rekommenderade jobb