Skip to main content
test

Ikäihmisten ympärivuorokautisissa palveluissa Hiirosenkodissa on haettavana

LÄHIHOITAJAN

sijaisuus lyhytaikaishoidon C-osastolla. Työ alkaa 31.10.2022 ja kestää 30.6.2023 saakka.

Lähihoitajan tehtävänkuva sisältää vastuullista ja monipuolista hoitotyötä. Lähihoitaja tukee asiakkaan toimintakykyä kuntouttavalla työotteella ja huolehtii perushoidosta kokonaisvaltaisesti hyvän hoitotyön käytäntöjä noudattaen. Työhön kuuluu lääkehoidon toteuttaminen annettujen ohjeiden mukaisesti ja asiakkaan tilan jatkuva tarkkailu ja kirjaaminen. Vuorovaikutustaidot ja yhteistyötaidot ovat tärkeitä hoitotyössä sekä toimiessa eri sidosryhmien kanssa. Hiirosenkodin C -osastolla korostuu kuntoutumista edistävän hoitotyön osaaminen. Lähihoitaja toimii moniammatillisen tiimin jäsenenä. Lähihoitajan työ on kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtäviin on soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto tai alan aikaisempi kouluasteinen tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 mukainen laillistus. Lisäksi edellytetään hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot sekä kiinnostus ikäihmisten hoitotyöhön ja sen kehittämiseen. Eduksi luetaan kinestetiikan ja RAI:n osaaminen.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Työntekijällä on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja joko rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan.

Kyseessä on tehtävä, jonka osalta työnantaja voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi huumausainetestin tulosta henkilövalinnan yhteydessä. Tehtävässä käytetään koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/10741/2022. Hakemukset on toimitettava 29.9.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/ikaantyminen/hiirosenkoti

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa C-osaston palveluesimies Anna-Kaisa Honkonen, p. 044 703 5235 ja palvelupäällikkö Maiju Tuisku, p. 044 703 5801.
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Ikäihmisten ympärivuorokautiset palvelut, Hiirosenkoti, C-osasto

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: Merikotkantie 5, 90250 Oulu

Rekommenderade jobb