Lähihoitaja Iin kotihoitoon - Oulunkaaren kuntayhtymä

Lähihoitaja  Iin kotihoitoon

Iin kotihoitoon haetaan lähihoitajien sijaistuksiin tekijöitä. Iin kotihoidossa tuotetaan suunnitelmallisia perushoidon, sairaanhoidon ja huolenpidon palveluja kotona asuville kuntalaisille yhteistyössä eri palvelualojen kanssa. Työtä tehdään viidessä tiimissä kolmivuorotyönä. Lähihoitajan työtehtäviin kuuluu huolehtia kotona asuvien perushoivasta ja huolenpidosta yhtenä tiimin jäsenenä.

Lähihoitajan kelpoisuusehtona tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/2005 8 §:n mukainen lähihoitajan kelpoisuus / lähihoitajaopiskelija. Tehtävän hoidossa edellytetään yhteistyökykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, kiinnostusta oman ammattitaidon ja työyhteisön kehittämiseen sekä kuntouttavan työn hallintaa.
Ajokortti on työtehtävien suorittamisessa välttämätön.
Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Oulunkaari on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.oulunkaari.com

Sari Vitikka, sari.vitikka@oulunkaari.com, p. 050 3950 504
Liisa Heinikoski, liisa.heinikoski@oulunkaari.com, p. 050 3950 494

Oulunkaaren kuntayhtymä, Iin vanhuspalvelut
Osoite: Ii

Oulunkaaren kuntayhtymän muodostavat viisi omistajakuntaa: Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi ja Vaala.
Kuntayhtymä järjestää alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Lisäksi Oulunkaari tarjoaa jäsenkunnille elinkeinopalveluja sekä seudullisen kuntapalvelutoimiston kautta talous-, henkilöstö- ja tietopalveluja.
Asukkaita Oulunkaaren alueella on noin 28 000. Oulunkaari on tunnettu maaseudun palvelujen kehittäjä Oulun läheisyydessä. Panostamme voimakkaasti uusiin toimintamalleihin, teknologian hyödyntämiseen ja sähköiseen asiointiin. Organisaatiossamme työskentelee noin 1200 osaajaa.

Tutustu työnantajaan