Skip to main content
test
Lähihoitaja kesä,Nousiainen Moisiokoti - Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Haemme Varsinais-Suomen Hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluihin Moisiokotiin lähihoitajia kesäsijasuuksiin.

Moisiokoti on Nousiaisissa sijaitseva ikääntyneiden laitoshoitoa ja yhteisöllistäasumista tarjoava yksikkö. Tupalan yksikkö on ympärivuorokautista laitoshoitoa tarjoava yksikkö, jossa on 23 asukasta, 1 lyhytaikaishoidon asukaspaikka sekä 1 kriisipaikka. Henriikan palveluasunnot tarjoavat yhteisöllistä asumista, jossa hoitajat ovat paikalla päivällä ja iltaisin.

Esihenkilön lisäksi Moisiokodissa työskentelee 2 sairaanhoitajaa, 19 lähihoitajaa, 2 hoitoapulaista ja 2 laitoshuoltajaa. Moisiokodissa käy myös oma päivätoiminnan ohjaaja ja fysioterapeutti.

Toimimme asukaslähtöisesti ja toimintakykyä ylläpitävä työote on erityisen huomion kohteena. Lisäksi haluamme tarjota asukkaidemme elämään mahdollisimman paljon sisältöä ja aktivoida heitä.

Toimimme työyhteisössämme yhteisten arvojen mukaisesti, joiden keskiössä on avoin ja toisia kunnioittava vuorovaikutus sekä yhdessä oppiminen. Tavoitteenamme on osaava ja itseohjautuva työyksikkö.

Varmistamme sinulle hyvän perehdytyksen, jotta pääset mahdollisimman hyvin kärryille yksikön arkeen ja saat tarvittavan tuen työllesi.

Työ Moisiokodissa:
Hoitajana olet työssä asukkaitamme varten, kohdaten heidät arvostavasti, yksilölliset tarpeet ja voimavarat huomioiden. Työpäiväsi koostuu asukkaiden perushoidosta ja heidän kokonaisvaltaisen aktivoinnin toteuttamisesta. Koska asukkaamme ovat iäkkäitä, on hoitotyö aika-ajoin myös saattohoitoa.

Mitä me tarjoamme sinulle?

Etsimme tehtävään asiakaslähtöistä hoitajaa, jolla on positiivinen asenne, hyvät vuorovaikutustaidot ja into oppia uusia asioita. Oma motivaatio työn tekoon on ominaisuus, jota erityisesti arvostamme.

Moisiokodissa työskentelet maalaismiljöössä kaksine kissoineen, jotka osaltaan tuovat asukkaille iloa ja muistoja "niiltä ajoilta". Yksikössä työskentelevä fysioterapeutti pystyy opastamaan ja ohjaamaan myös työntekijöitä mm. työergonomian suhteen. Moisiokodissa lähihoitaja pääsee käyttämään kaikkia koulutuksessaan saamiaan taitoja, joten työ on hyvin monipuolista ja motivoivaa.

Tällä hetkellä yötyön tekeminen ei ole välttämätöntä, mutta mahdollista.

Noudatamme palkkauksessa SOTE työehtosopimusta.

Mikäli sinulta löytyy lähihoitajan tutkinto (tai vastaava) tai opiskelet alaa, ota yhteyttä ja täytä hakemus!

Sijaisuuksien pituus vaihtelee ja pystymme sovittelemaan niitä tapauskohtaisesti.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai alan aikaisempi kouluasteinen tutkinto.
Lähihoitajaopiskelijat huomioon otetaan.


Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Lisätietoja

http://varha.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Päivi Pesanto (sh) p. 044-4357513 klo 7-15
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Lisätietoja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Ikääntyneiden palvelut, Ikääntyneiden alueelliset palveluyksiköt, Ikääntyneiden palvelualue 1, Laitoshoito Alue 1, Laitoshoito, Moisiokoti, Tupala Alue 1

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät


Osoite: Moisiontie 18, Nousiainen, 21270 Nousiainen

Rekommenderade jobb