Lähihoitaja, kotihoito

Haemme Perusturvakuntayhtymä Akselin alueen kotihoitoalueille lähihoitajan tutkinnon omaavia tai viimeisen vuoden lähihoitajaopiskelijoita sijaiseksi, niin lyhytaikaisiin, kuin hieman pidempiaikaisiinkin (1-3kk) sijaisuuksiin.

Kotihoitotyö on monipuolinen työtehtävä, jossa voit käyttää osaamistasi laajasti (esim. haavahoidot, näytteiden otto, erilaiset katetrit, jne). Kotihoitotyö on kaksivuorotyötä, sisältäen säännöllisesti ilta- ja viikonlopputyötä. Kotihoidon lisäksi tuotamme myös kotikuntoutustiimin antamia kuntoutuspalveluja.

Mikäli koet pitäväsi itsenäisestä työskentelystä, vaihtelevista työtehtävistä, sinulta löytyy kliinistä osaamista ja omaat päätöksentekokykyä muuttuvissa olosuhteissa, saatat olla hakemamme henkilö.

Lisätietoja

https://www.soteakseli.fi/ikaihmiset/kotona-asumista-tukevat-palvelut/kotihoito

Tutustu työnantajaan

Elina Salonen, vastaava sairaanhoitaja
p.044-4357 589

Perusturvakuntayhtymä Akseli, Ikäihmisten palvelujen palvelulinja, Kotihoito I
Osoite: Ruutontie 2-4, 21250 Masku

Kotihoito sisältää kotipalvelun, kotisairaanhoidon, kuntoutumisen ja erilaiset tukipalvelut. Kotiin annettavia ja kotona asumista tukevia palveluja ovat ateria-, kylvetys-, kuljetus-, ja turvapuhelinpalvelut sekä omaishoidon tukeminen.

Kotihoito toteuttaa hoito-ja palvelusuunniteman mukaista laadukasta ja yksilöllistä hoitoa asiakkaan kotona. Palvelujen tavoitteena on edistää, tukea ja ylläpitää asiakkaan omaa toimintakykyä ja voimavaroja, mikä edesauttaa asiakkaan turvallista selviytymistä kotonaan mahdollisimman pitkään.

Kotihoito tuottaa uutena palveluna myös kotikuntoutustiimin palveluita.