Tuttu logo? Kiinnostaako Sinua työskennellä itseohjautuvasti monipuolisen työnkuvan parissa? Lue lisää:

Kotiutumisen tuen palveluihin kuuluvat kotiutustiimin tarjoama arviointijakso ja tilapäinen kotihoito sekä tehostettu kotikuntoutus. Palvelu on osa kotihoitoa.

  • Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea kotiutumiseen ja kotona selviytymiseen, palvelutarpeen- ja toimintakyvyn arviointiin, kuntoutumiseen tai tilapäisiin kotihoidon käynteihin. Palveluun ohjaudutaan terveyskeskuksen tai sairaalan osastoilta, asiakasohjauksesta tai muualta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen palvelutarpeen arvioinnin kautta.
  • Arviointi- ja kotikuntoutuksen alussa arvioidaan asiakkaan kanssa yhdessä hoidon ja kuntoutuksen tarve. Asiakkaan tarpeen mukaan sovitaan arviointi- ja kuntoutusjakso tai yksittäisiä käyntejä. Hoito ja kuntoutus toteutetaan moniammatillisesti. Arviointijakson pituus ja kotikäyntien tarve arvioidaan asiakkaan kanssa yhteistyössä koko jakson ajan. Jakson kesto on noin 1 - 4 viikkoa.
Kotiutustiimi toimii yhteisöohjautuen valmentavan esimiehen tuella. Tiimissä työskentelee lähihoitajia ja sairaanhoitajia. Kotiutumisen tuen tarjoama arviointi ja kotikuntoutus on asiakkaan kotona tapahtuvaa tavoitteellista toimintaa, joka tukee asiakkaan toimintakyvyn paranemista ja mahdollistaa hänen pärjäämisensä kotona omatoimisesti, turvallisesti ja itsenäisesti tai tarvittavien tukipalveluiden avulla.

Meillä on Tuusulan alueen kotiutumisen tuessa (kotiutustiimii) vakituinen työsuhde sekä määräaikainen työsuhde Sinulle.

Panostamme hyvään työntekijän perehdytykseen ja autamme tiimissä toinen toisiamme, joten olemme koko tiiminä tukena moniammatillisesti.

Hakuaika päättyy 29.7.2021 klo 14.00. Työt alkavat sopimuksen mukaan. Määräaikainen 31.3.2022 asti. Hakuaikaa jatkettu.

Arvostamme kokemusta ikääntyneen hoitamisesta ja kuntouttavasta työotteesta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kirjaamisosaamista, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon sekä kiinnostusta oman työn ammatilliseen kehittämiseen. Odotamme että, asiakaslähtöisyys on Sinulle ykkösasia. Työn hoitaminen edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuus on suotavaa.

Edellytämme motivaatioita kehittää omaa osaamista, työtä ja tiimin toimintaa siten, että asiakkaiden turvallinen kotiutuminen ja palvelutarpeen arviointi toteutuvat asiakaslähtöisesti yksilöllisen tarpeen mukaan ja yhteistyö asiakkaan hoitoon osallistuvien kanssa on mutkatonta.

  • Kelpoisuusehtona edellytämme valittavalta terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994, asetus 564/1994) mukaista sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tai alan aiempaa kouluasteista ammatillista perustutkintoa sekä soveltuvuutta tehtävään.
Tehtävä tarjoaa hyvän työyhteisön, mielenkiintoisen ja monipuolisen työnkuvan sekä mahdollisuuden olla mukana kehittämässä kotiutumisen tuen toimintaa.

Lisätiedot & yhteydenotot:

  • Kotiutumisentuen esimies Kati Vuori, puh. 050 497 1722, kati.vuori@keusote.fi
  • Kotiutumisentuen esimies Anu Lucas, puh 050- 497 1661, anu.lucas@keusote.fi
  • Olemme hakijoihin yhteydessä jo hakuaikana ja suoritamme haastatteluja.
  • Olemme jatkaneet hakuaikaa.
Palvelussuhteen ehdot sekä palkkaus määräytyvät voimassa olevan KVTES:n mukaan. Koeaika on puolet työsuhteen kestosta.
  • LOVe-lääkehoidon verkko-opinnot, tentit ja käytännön näytöt tulee suorittaa koeajan puitteissa.
  • Tartuntatautilaki 48§ velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajan varmistumaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden parissa työskentelevän henkilökunnan riittävästä rokotussuojasta.
_____________________________________________________

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) on edelläkävijä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä. Vastaamme jäsenkuntiemme Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan 200 000 asukkaan laadukkaista ja asiakaslähtöisistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Palveluksessamme on yli 3500 ammattilaista.

Kuulumme oikotien vastuullinen työnantajakampanjaan ja strategisena tavoitteenamme on olla arvostettu ja vetovoimainen työpaikka, jossa kyvykäs ja hyvinvoiva henkilöstö mahdollistaa onnistumisen. Meillä toteutuu valmentava johtajuus sekä itse- ja yhteisöohjautuvuus. Tule osaksi Keusotea! Olemme savuton työpaikka.

Tutustu Keusoteen sosiaalisessa medissa (IG, FB, LinkedIn) #keusote #keskiuudenmansotekuntayhtymä

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.

Rekommenderade jobb