Loimaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kehitysvammahuoltoon haetaan
lähihoitajia eripituisiin määräaikaisiin työsuhteisiin. Tarjoamme työtä muutaman päivän sijaisuuksista kolmen kuukauden sijaisuuksiin, jatkuen mahdollisesti pidempään. Työpisteinä toimivat ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö Tammikoti, joka tarjoaa kodin 17 kehitysvammaiselle aikuiselle sekä ohjatun palveluasumisen yksikkö Ruusurinne, joka tarjoaa kodin kahdeksalle kehitysvammaiselle aikuiselle. Ruusurinteen työntekijät työskentelevät lisäksi arkisin asumisyksikön vieressä sijaitsevalla Alastaron työtuvalla, joka tarjoaa työ- ja päivätoimintaa kehitysvammaisille.
Tammikodissa työntekijän työtehtäviin kuuluu perushoidollisten tehtävien lisäksi asukkaiden tukeminen, auttaminen ja ohjaaminen toimimaan arjessa mahdollisimman omatoimisesti. Työ on kolmivuorotyötä.
Ruusurinteessä työntekijän työtehtäviin kuuluu asukkaiden ohjaaminen toimimaan arjen askareissa mahdollisimman omatoimisesti kodissa sekä työ- ja päivätoiminnassa. Asumisyksikössä työskennellään aamuisin ja iltaisin yksin, joten toivommekin työntekijältä oma-aloitteisuutta sekä rohkeutta ja kykyä toimia yksin erilaisissa tilanteissa. Työtä tehdään kahdessa vuorossa.
Eduksi katsomme kehitysvamma-alan työkokemuksen, hyvät vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaidot, kuntouttavan työotteen mukaisen työskentelyn sekä kiinnostuksen osallistua työn ja toiminnan kehittämiseen.
Perehdytämme sinut tehtäviin ja työpaikkojen menettelytapoihin. Tarjoamme sinulle työstään innostuneen ja kehitysvammaisuuteen perehtyneen tiimien tuen. Toivomme sinulta aitoa kiinnostusta kehitysvammaisten henkilöiden kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta, aktiivisuutta ja joustavuutta työyhteisön jäsenenä sekä itsenäistä, kehittämismyönteistä työotetta.
Työntekijältä vaaditaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/2015 8 § mukainen pätevyys. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Eduksi katsomme voimassa olevat LOVE-opinnot, suoritetun hätäensiapukurssin sekä Pegasos -potilastietojärjestelmän tuntemuksen.
Täytämme paikat heti sopivien osaajien löydyttyä, joten toimi nopeasti ja jätä hakemus, niin otamme sinuun yhteyttä!
Toivomme hakemukset ensisijaisesti Kuntarekry.fi hakujärjestelmän kautta. Voit olla meihin yhteydessä myös puhelimitse tai sähköpostitse!

Lisätietoja

http://www.loimaa.fi

Tutustu työnantajaan

Tammikodin lähiesimies Tuire Äikää (02 761 2163) tuire.aikaa@loimaa.fi sekä Ruusurinteen vastaava ohjaaja Päivi Isotalo (050 311 4635) paivi.isotalo@loimaa.fi

Loimaan kaupunki, Tammikoti
Osoite: Kauppalankatu 3, 32200 Loimaa

Loimaa on yhteisöllinen, turvallinen ja viihtyisä maaseutukaupunki, jossa arkikin voi olla juhlaa. Täällä on helppo elää ja asua.

Kaupunkimme on seutukunnan elinvoimainen keskus, joka tarjoaa monipuoliset julkiset ja kaupalliset palvelut sekä hyvät kouluttautumis- ja harrastusmahdollisuudet kaikenikäisille. Asumiseen löytyy vaihtoehtoja kaupunkikeskuksessa ja eri puolilla kaupunkia.

Valtakunnallisesti tunnustettu myönteinen yritysilmapiiri vetää yrityksiä puoleensa, joten tänne syntyy jatkuvasti kymmeniä eri alojen uusia työpaikkoja.

Meitä loimaalaisia on n. 16 300. Asutamme 852 neliökilometrin laajuista aluetta. Veroja maksamme 21 kunnallisveroprosentin verran.