Lähihoitaja, Mielenterveys- ja päihdepalvelut - Esbo stad

Lähihoitaja, Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Tehtävän kuvaus: Lähihoitaja toimii liikkuvan tiimin jäsenenä. Tiimin tavoitteena on parantaa asiakkaan elämänlaatua, auttaa häntä sitoutumaan hoitoonsa ja sitä kautta vaikuttaa toimintakyvyn parantumiseen ja sairauden tuomien haittojen vähentämiseen. Liikkuva tiimi tukee asiakasta arkeen liittyvissä asioissa mm. asiointiapu, taloudellisten asioiden hoitaminen, viikko-ohjelman laatiminen. Haussa olevan toimen tämän hetkinen tehtäväkuva sisältää kotikäynnit myös keskitetyissä tukiasunnoissa asuvien asiakkaiden luona. Palvelua tuotetaan myös kaupungin tukiasunnoissa asuville espoolaisille. Kaikki liikkuvan tiimin palvelu tuotetaan asiakkaan omassa ympäristössä ja tiimi toimii yhdessä asiakkaan lähiverkoston ja muiden yhteistyötahojen kanssa.Työ sisältää ilta ja viikonlopputyötä.Haastattelut ovat viikolla 33.
Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai muu vastaava tutkinto.Lähihoitajan nimikkeellä toimivalta edellytetään oikeutta käyttää tehtävään soveltuvaa nimikesuojattua ammattinimikettä
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään mielenterveys- ja päihdetyön osaamista. Työ vaatii itsenäistä työskentelyotetta, joustavuutta sekä hyviä sosiaalisia taitoja.
Arvostamme kielitaitoa, Lifecare (Effica) -osaamista sekä ajokorttia (B)

  • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • TyöpaikkaVakinainen
  • esp-2-484-19
  • 2222,69€ / kk
  • 17.7.2019 - 19.7.2019 15:45
  • EspooUusimaa

Palveluvastaava Eila Lappalainen 050 359 2235 eila.lappalainen@espoo.fi Palveluesimies Anna-Leena Bergdahl 040 357 9168 anna-leena.bergdahl@espoo.fi

Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Osoite: Kalaonnentie 8, 02230 Espoo

Espoossa mielenterveys- ja päihdepalvelut on yhdistetty samaan terveyspalveluihin kuuluvaan yksikköön. Tavoitteenamme on edistää mielenterveyttä ja päihteettömyyttä ja näiden ongelmien samanaikaista hoitoa. Koemme tärkeäksi varmistaa eheän palvelukokonaisuuden kaikille asiakasryhmille. Palvelut suunnitellaan asiakkaiden tarpeista lähtien moniammatillisena yhteistyönä. Espoo on savuton työpaikka.Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Tutustu työnantajaan