Skip to main content
test
Lähihoitaja (päihdepsykiatrinen osasto) - Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky.

Essote hakee lähihoitajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen päihdepsykiatriselle osastolle 1.12.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Essoten päihdehoitoyksikkö on 10 -paikkainen erikoissairaanhoidon osasto, joka toteuttaa pääosin elektiivistä päihdepsykiatrista hoitoa yli 18 -vuotiaille potilaille. Osastolla toteutetaan sairaalavieroitusta huumeista, lääkkeistä tai sekakäytöstä, psykoottisten päihderiippuvaisten potilaiden hoitoa, päihteiden aiheuttamien sairauksien hoitoarvioita, opioidiriippuvaisten korvaushoidon arviointia ja aloitusta sekä lääkkeenvaihtoa, raskauteen liittyvien päihde- ja/tai psyykkistenongelmien hoitoa sekä raskaudenaikaisen tukihoidon ja opioidikorvaushoidon tarpeen arviointia, vakavaan päihderiippuvuuteen liittyviä neuropsykiatrisia tutkimuksia ja kuntoutuksen ja työkyvyn arviointeja sekä vaativia alkoholikatkaisuhoitoja. Osastolle tullaan pääosin elektiivisesti riippuvuusvastaanoton, päivystyksen, hyvinvointiasemien ja työterveyshuollon kautta tai osastosiirtona Moision psykiatrisilta osastoilta. Vaikeissa, komplisoituneissa päihdekäytön ongelmissa hoitoon pääsee myös akuutisti päivystyksen kautta.

Lähihoitajan tehtävänä on vaativien huumeisiin, lääkkeisiin tai sekakäyttöön sekä alkoholiin liittyvien sairaalavieroitusten toteutus, ohjaus ja hoitoon liittyvä motivointi, sekä jatkohoidon suunnittelu ja järjestäminen. Työ pitää sisällään myös psykoottisten päihderiippuvaisten potilaiden hoidon, johon sisältyy myös tahdosta riippumattomassa hoidossa olevien potilaiden hoito. Tehtäviin kuuluu päihteiden käytön aiheuttamien psyykkisten ja somaattisten sairauksien hoito, arviointi ja seuranta sekä potilaan ravitsemuksesta, hygieniasta ja yleisesta valvonnasta huolehtiminen. Lääkehoidon toteutus ja vaikutusten seuranta.

Hoitoa ja arviointia toteutetaan yhteistyössä työryhmän, potilaan ja hänen läheisten sekä verkostojen kanssa, toimien osana moniammatillista tiimiä. Työssä korostuu konsultoiva työote. Toivomme hakijalta hyviä vuorovaikutustaitoja, vastuullisuutta, organisointikykyä ja halua kehittyä sekä kehittää. Arvostamme myös yhteistyö- sekä työyhteisötaitoja.

Työnantajana tuemme työntekijöiden ammatillista kehittymistä koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Tarjoamme mielenkiintoisia työtehtäviä osaavassa työyhteisössä ja nykyaikaisessa työympäristössä. Pidämme työntekijöidemme hyvinvoinnista huolta kattavan työterveyshuollon avulla ja tuemme vapaa-ajalla virkistäytymistä tarjoamalla ePassi-edun liikuntaan sekä kulttuuriharrastuksiin, lisäksi meillä on sähköpyörä työsuhde-etu.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto tai alan aikaisempi kouluasteen ammatillinen tutkinto. Eduksi luetaan kokemus mielenterveys- ja/ tai päihdetyöstä, erilaisten tukemisen ja motivoinnin työkalujen tuntemus sekä ymmärrys nykypäivän työelämän muutoksia kohtaan.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella työpaikkailmoituksen alareunassa olevasta hae työpaikkaa -linkistä tai te-palvelut.fi-sivustolla näkyvän linkin kautta. Hakemukseen tulee liittää haettavaan tehtävään kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus. Ulkomailla suoritetuista tutkinnoista ja työtodistuksista tulee olla viralliset suomenkieliset käännökset. Valitun tulee esittää vaadittava lausunto työhöntulotarkastuksesta. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n ja 48a §:n edellyttämää rokotussuojaa. Palvelussuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.essote.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Palveluesimies Suvi Lampinen, puh. 040 359 8545, Suvi.Lampinen@essote.fi
Käytämme sähköistä viestintää rekrytointiprosessin eri vaiheissa. Hakemuksen tekniseen täyttämiseen liittyvissä kysymyksissä ohjeita voit kysyä ohjelman pääkäyttäjältä: Juuli Pulkkinen, puh. 040 359 8683.
Työpaikkahakemuksen Työkokemus-kohtaan merkitään tällä hetkellä voimassa olevan työsuhteen päättymispäiväksi hakuajan päättymispäivä.

Lisätietoja

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky.

Essote on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, joka tuottaa Mikkelin, Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoidon. Lisäksi kuntayhtymä tuottaa Pieksämäen ja Joroisten erikoissairaanhoidon palvelut.

Tarjoamme kattavasti eri erikoisalojen palveluja ja toimimme opetussairaalana. Meillä on mahdollista toimia laaja-alaisesti perusterveydenhuollon sekä sosiaalialan työtehtävissä. Työllistämme yli 3500 ammattilaista.


Osoite: Moisiontie 9A, 50520 Mikkeli

Rekommenderade jobb