test

Lähihoitaja, Portsa, erillisasunnot

Hakuaika päättyy  6.2.2023 14:00

Haemme lähihoitajaa Portsakodin erillisasuntoihin Turkuun. Portsakoti sijaitsee lähellä Turun keskustaa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Yksikössä asuu monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia ikäihmisiä. Tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen. Työssä kunniotetaan asukkaan itsemääräämisoikeutta ja edistetään oikeutta itsenäiseen, hyvään elämään ja itseään sekä hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Yhteistyö asukkaan omaisten kanssa on olennainen osa päivittäistä työtä.

Lähihoitaja toteuttaa itsenäisesti perushoitoa, osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen suoritetun lääkeluvan jälkeen, arvioi asukkan toimintakykyä ja hoidon tarvetta ja laatii niiden perusteella asukkaalle hoitosuunnitelman. Asukkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitosuunnitelman laadinnassa lähihoitaja käyttää RAI (Residen Assessment Instrument)- laatujärjestelmää ja sen tuottamaa tietoa. Lähihoitaja on moniammatillisen hoitotiimin jäsen ja osallistuu opiskelijoiden ohjaukseen.

Kelpoisuusvaatimuksena terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 tai sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 mukainen pätevyys.

Hakijalta edellytetään Love-lääkelupaa, jonka voi suorittaa myös yksikössä.
Eduksi luetaan kokemus ikäihmisten hoitotyöstä, RAI-osaaminen sekä innostus kehittää asukkaiden virikkeellistä arkea.

Yksikössä on käytössä autonominen työvuorosuunnittelu.
Yksikkö siirtyi 1.1.2023 osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti - ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti.
#hyvintekijät

Satu Suikkanen
yksikön esimies
satu.suikkanen@turku.fi tai 0406327289

Organisaation työpaikat

Lorem ipsum dolor

Työnantaja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä. Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä. Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät Tutustu työnantajaan