Lähihoitaja, resurssipooli (3 paikkaa)

Kotihoito on tarkoitettu vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille, joiden toimintakyky rajoittaa itsenäistä suoriutumista arjen toiminnoissa. Resurssipoolin lähihoitajana toimit kaikilla kotihoidon lähipalvelualueilla, pääsääntöisesti kuitenkin joko eteläisellä alueella (täl pual jokke) tai pohjoisella alueella (tois pual jokke).

Resurssipoolin lähihoitajan työ vaatii joustavuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, itseohjautuvuutta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu soveltuva tutkinto taikka aikaisempi kouluasteinen koulutus.

Työtehtävien hoito edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttöä.

Eduksi luetaan LOVe - osaamisen varmentaminen (LOP + PKV, KIPU I, GER I, GER II)

Kotihoidon Resurssipooli tarjoaa vaihtelevan työn, jossa osaamistasi arvostetaan ja siitä pidetään huolta. Pääset osallistumaan kattavasti työantajan tarjoamiin koulutuksiin. Työvuorot painottuvat arkiaamuihin, mutta voi vapaasti tehdä iltavuoroja ja viikonloppuja niin halutessasi. Työvälineet ovat henkilökohtaisia. Työ Resurssipoolissa mahdollistaa "keikkatyön" vakituisella työsuhteella sen mukanaan tuomin eduin. Haastattelu aloitetaan jo hakuaikana. Haastattelu voidaan järjestää myös etäyhteyksin - Kysy rohkeasti lisää! Ps. työn aloitusajankohdasta voidaan tarvittaessa sopia erikseen.

Lisätietoja

http://www.turku.fi/toihinkotihoitoon

Tutustu työnantajaan

palveluesimies Päivi Kaisti +358 406341206 / paivi.kaisti@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhuspalvelut, Kotihoito, Resurssipooli
Osoite: Turku, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.