Haemme Helsingin sairaalaan Malmille lähihoitajia erimittaisiin sijaisuuksiin osastoille ja varahenkilöstöön. Tehtävät täytetään sopimuksen mukaan. Työ osastolla on kolmivuorotyötä ja varahenkilöstössä kaksivuorotyötä.

Osastot ovat 25 paikkaisia geriatrisia akuuttiosastoja, joissa hoidetaan ja kuntoutetaan akuutisti sairastuneita potilaita. Potilaat tulevat osastoille hoitoon pääsääntöisesti HUSin Malmin päivystyksen kautta. Hoitotyö osastoilla on monipuolista liittyen potilaan akuutin sairauden hoitamiseen sekä toimintakyvyn edistämiseen ja parantamiseen.

Varahenkilöstössä työalueena ovat Malmin sairaalan tai Suursuon sairaalan osastot. Varahenkilö tekee työvuorosuunnitelmansa mukaiset vuorot osastolla, jolla on hoitohenkilökunnan äkillinen puutosvuoro.

Olet etsimämme henkilö, jos sinulla on hyvät kliiniset taidot, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, kykenet työskentelemään moniammatillisen tiimin jäsenenä itsenäisesti. LIsäksi toivomme sinulta hyvää paineensietokykyä, joustavuutta ja ammatillista työotetta. Eduksi katsomme työkokemuksen sairaalan osastolla.

Tarjoamme sinulle monipuolisen työn moniammatillisessa tiimissä, hyvän perehdytyksen sekä hyvät mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Sairaalassamme toimii opetushoitaja perehdyttämisen ja kliinisten taitojen oppimisen tukena. Hyödynnämme myös simulaatiokoulutusta osaamisen kehittämisessä. Saat lisäksi työterveyshuollon ja työsuhdematkalippuedun sekä tarvittaessa työsuhdeasunnon.

Haastattelut aloitetaan hakemusten saavuttua.

Kelpoisuusehto:

Lähihoitajan tutkinto (ensisijaisesti Sairaanhoidon ja huolenpidon suuntautuminen). Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisätietoja

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi

Tutustu työnantajaan

Osastonhoitaja Eija Sonninen
puh. 040-3340872
eija.sonninen@hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Malmin sairaala
Osoite: Talvelantie 6, 00740 Helsinki

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kiinnitämme erityistä huomiota kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin.