Lähihoitaja - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Lähihoitajan tehtävät hoiva-asumisen yksikössä. Kurjenmäkikoti 1 yläkerta on muistisairaiden vanhusten hoitoon suuntautunut yksikkö, jossa on monisairaita ja päivittäisissä toiminnoissaan paljon apua tarvitsevia vanhuksia. 40 asukkaan yksikössä toimii 18-paikkainen kuntouttava yksikkö.

Toiminta on asukaslähtöistä ja virikkeellistä. Toiminnan tavoitteena on asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen. Asukkaan saattohoito järjestetään pääsääntöisesti yksikössä. Yhteistyö asukkaan läheisten kanssa on olennainen osa päivittäistä työtä.

Lähihoitaja toteuttaa itsenäisesti perushoitoa, osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen suoritetun lääkeluvan jälkeen, arvioi asukkaan toimintakykyä ja hoidon tarvetta ja laatii niiden perusteella asukkaalle hoitosuunnitelman. Asukkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitosuunnitelman laatimisessa lähihoitaja käyttää RAI (Resident Assessment Instrument) -laatujärjestelmää ja sen tuottamaa tietoa. Lähihoitaja on moniammatillisen hoitotiimin jäsen ja osallistuu opiskelijoiden ohjaukseen. Yksikkö sijaitsee osoitteessa Kurjenmäenkatu 4, rakennus 41, 20700 Turku.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto taikka aikaisempi kouluasteinen koulutus

Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Eduksi luemme asukaslähtöisen työotteen, sekä hyvät vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Heidi Rantanen-Yilmaz
heidi.rantanen-yilmaz@turku.fi
puh. 044 907 3658
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Vanhus- ja vammaispalvelut, Vanhuspalvelut, Vanhusten asumispalvelut, Vanhuskeskus 2, Kurjenmäki, Kurjenmäkikoti 1 yläkerta
Osoite: Kurjenmäenkatu 6, 20700 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.
Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestä-vällä tavalla.
Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.
Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan